Ohjeistukset, lausunnot, kannanotot

Otamme kantaa, vaikutamme.

Ohjeistukset, lausunnot, kannanotot

Olemme tänä vuonna ottaneet kantaa mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin sekä Terveet tilat 2028 -ohjelmaan.