Tutkimus: Lääkärit haluaisivat hyödyntää luontoterveyttä enemmän

21.4.2023

Kosketus luonnon monipuoliseen mikrobistoon vahvistaa immuunijärjestelmäämme, ajattelee selvä enemmistö lääkäreistä ja terveydenhuollon ammattilaisista. He myös haluaisivat hyödyntää luontoterveyttä enemmän työssään, selvisi Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Uute Scientificin laaja-alaisessa kyselytutkimuksessa.

Luontoterveydellä tarkoitetaan luonnon myönteisiä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkisen terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että useiden tulehdusperäisten sairauksien, kuten astman, allergioiden, sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen lisääntyminen on yhteydessä kaupungistumiseen. Ihmisten etäännyttyä luonnosta he ovat entistä vähemmän kosketuksissa ympäristön mikrobikirjoon. Luontokosketuksen on oltava riittävää, jotta se edistää terveyttä.

Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Uute Scientificin kyselytutkimukseen vastanneista lääkäreistä 75 prosenttia ja muista terveydenhuollon ammattilaisista 81 prosenttia näkee luonnon vaikutuksien olevan tärkeitä immuunijärjestelmän harjaannuttamiselle ja vahvistumiselle. Lähes kaikki haluaisivat hyödyntää luonnon terveysvaikutuksia hoidossa, mutta käytännön työssä niin tekee selvästi harvempi. Eniten luontoa on hyödynnetty elämänlaadun kohottamiseen sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen. Suurimpia esteitä ovat ajan niukkuus sekä lääkärien mainitsemana tutkitun tiedon ja näytön puute.

Myös kansalaiset kokevat luonnossa oleilun edistävän psyykkisen (89 % vastanneista) ja sosiaalisen (57 %) hyvinvoinnin ohella fyysistä terveyttä (87 %). Lähes yhdeksän kymmenestä kokee, että psyykkiset sekä fyysiset hyvinvointivaikutukset säilyvät ainakin jonkin aikaa luonnossa vierailun jälkeen. Melkein kolme neljästä vastaajasta on huolissaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen (72 %) sekä ilmastonmuutoksen (72 %) merkityksestä luonnon hyvinvoinnille. Vastaavasti 57 % ja 53 % on huolissaan niiden vaikutuksista omaan hyvinvointiinsa.

– Vastaajat arvottavat lähiluonnon terveydelleen tärkeimmäksi. Suurin osa kansalaisista ja vielä useampi terveydenhuollon ammattilainen näkee, että kaupunkisuunnittelulla voidaan edistää luontoterveyttä ja kuntien tulisi huomioida tämä paremmin. Nurmikko ja asvaltoidut pinnat ovat mikrobistoltaan köyhiä. Luonnonmukaisemman ympäristön maaperän multa, puut ja muu kasvillisuus tarjoavat puolestaan monipuolisen altistumisen luonnon mikrobistolle, kertoo luonto- ja ympäristöterveyden asiantuntija Tiina Vitikainen.

Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Uute Scientificin tutkimus on ensimmäinen laaja-alainen kyselytutkimus luontoterveydestä, ja sen toteutti Success Clinic. Vuodenvaihteessa 2022–2023 tehtyyn kyselyyn vastasi 1117 kansalaista ja 422 terveydenhuollon ammattilaista, joista kaksi kolmesta oli lääkäreitä ja kolmannes hoitajia ja sosiaalialan työntekijöitä.

Allergia-, iho- ja astmaliitolla on ollut 80-luvulta lähtien omaa tutkimustoimintaa Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutissa. Sen Luontoterveyden osaamiskeskus on erikoistunut luontoterveyteen.

Uute Scientific Oy on suomalainen yritys, joka on kehittänyt tieteellisiin tutkimuksiin pohjautuvan Re-Connecting Nature™ mikrobiuutteen. Maa- ja kasvipohjaisesta uutteesta voidaan valmistaa kuluttajatuotteita, jotka mahdollistavat luontokosketuksen.  

Lisätietoja:

Luonto- ja ympäristöterveyden asiantuntija Tiina Vitikainen, Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti, puh. 044 3433932, tiina.vitikainen@allergia.fi

Filosofian tohtori, molekyylivirologian dosentti Olli Laitinen, Uute Scientific Oy:n tutkimusjohtaja ja perustajajäsen, puh. 050 342 7273, olli.laitinen@uutescientific.com

Luontoterveyden osaamiskeskus

Uute Scientific Oy

Sivua päivitetty: 21.4.2023