Yhdistysten liikuntatoiminta

Yhdistysten liikuntatoiminta

Jokainen Allergia-, iho- ja astmaliiton jäsenyhdistys järjestää vertais- ja liikuntatoimintaa omalla tavallaan. Monipuolinen ja aktiivinen liikuntatoiminta tuo yhdistysten toimintaa lisää jäseniä ja auttaa lisäämään jäsenistön terveyttä ja hyvinvointia.

Liikuntatoiminta on osa Allergia-, iho- ja astmaliiton jäsenyhdistysten vertais- ja virkistystoimintaa. Liikuntatoiminnan avulla yhdistyksellä on mahdollisuus tarjota lisäarvoa jäsenyydelle sekä aktivoida toimintaan mukaan uusia jäseniä.

Jokainen jäsenyhdistys toteuttaa liikuntatoimintaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Yhdistysten liikuntatoiminta voi olla esimerkiksi säännöllisesti kokoontuvia liikuntaryhmiä, satunnaisia liikuntaretkiä tai -tapahtumia, tiedotusta liikuntaaiheista, alennuslippuja paikallisille urheilutoimijoille ja uimahalleihin tai monenlaista yhteistyötä kunnan ja muiden yhdistysten kanssa.

Yhdistysten liikuntatapahtumista löytyy lisätietoa liiton tapahtumakalenterista ja jokaisen yhdistyksen omilta sivuilta tai sosiaalisen median kanavista.

Nimetty liikuntavastaava toimintaa koordinoimaan

Lue opas: Tervetuloa liikuntavastaavaksi (pdf)

Allergia-, iho- ja astmaliiton toiveena on, että jokaisessa yhdistyksessä toimisi nimetty liikuntavastaava. Liikuntavastaavana toimiminen ei vaadi erityistaitoja. Tärkeintä on, että tehtävään nimetyt henkilöt ovat kiinnostuneita järjestämään liikuntatoimintaa ja -tapahtumia yhdistykselle.

Liikuntavastaavaksi voidaan nimetä yksi tai useampi henkilö. Liikuntavastaava voi toimia myös muissa tehtävissä, esimerkiksi muun virkistystoiminnan järjestäjänä. Liikuntavastaava voi olla joku hallituksesta tai tehtävää voi hoitaa joku hallituksen ulkopuolinen, esimerkiksi koulutettu fysioterapeutti.

Liikuntavastaava koordinoi liikuntatoimintaa ja toimii yhdistyksen yhteyshenkilönä liittoon päin. Liikuntavastaava voi myös itse järjestää liikuntatoimintaa yhdistyksessä. Yksin ei tarvitse toimintaa järjestää ja liikuntavastaavan apuna toimivat kaikki liiton vapaaehtoiset, esimerkiksi liikuttajat.

Kun yhdistykseen on nimetty liikuntavastaava, hänelle voidaan lisätä liikuntavastaava-rooli Kilta-järjestelmään. Liikuntavastaavan yhteistiedot on hyvä ilmoittaa liiton liikuntasuunnittelijalle, jotta ajantasaiset viestit löytävät perille oikealle henkilölle.

Sivua päivitetty: 9.9.2022