Instituutti

Instituutti

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton tutkimus- ja tietopalveluyksikkö

Kaakkois-Suomen Allergiakeskus aloitti vuonna 1983 Joutsenossa Tiurun sairaalan suojissa. Syksyllä 1988 nimi vaihtui Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutiksi ja seuraavana vuonna toimitilat siirtyivät entiseen ylilääkärin virka-asuntoon Joutsenon Tiuruniemen kärjessä. Heinäkuusta 2016 alkaen toimipisteenä ovat olleet vuokratilat Imatran Vuoksenniskalla.

Vuosi 2023 oli instituutin 41. toimintavuosi. Allergia- ja ympäristöinstituutin nimi muutettiin luontoterveyden painotusten pohjalta Luontoterveyden osaamiskeskukseksi vuoden 2023 lopulla.

Tutkimusta ja tiedonvälitystä

Toiminnalla lisätään tietoa ja tietoisuutta ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta globaalien ympäristömuutosten keskellä. Soveltavan tutkimuksen keinoin kootaan arkitietoa kohderyhmistä ja kohderyhmille, joita ovat erityisesti allergiaa, astmaa ja ihosairautta sairastavat sekä lapset ja nuoret, joilla allergiat ovat yleisin krooninen sairaus. Luontoterveyteen liittyvä tiedonkeruu ja tiedonvälitys palvelee koko väestöä. Aktivoimme ihmisiä matalalla kynnyksellä luontoon. Tuemme ja autamme arjessa ja annamme siitepölyallergisille ajantasaista tietoa siitepölyn määrästä ja laadusta. Pitkä järjestötyökokemus ja luontoterveysosaaminen antavat tutkimuksellisen pohjan kohderyhmien tilanteen arvioimiseen sekä neuvonnan ja muun tiedonvälityksen keinoin arjen valintoja helpottavaan, oireita hillitsevään ja ennen kaikkea sairauksia ennaltaehkäisevään toimintaan.

Instituutin keskeisiä toimintoja ovat tutkimus ja tiedotus. Instituutti tuottaa uutta tietoa ja tiedottaa erityisesti luonnon, ympäristön ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta sekä ihmistoiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi instituutti järjestää tapahtumia ja koulutusta sekä antaa allergiaan ja luontoon liittyvää neuvontaa.

Toiminnan ulkopuolisesta rahoituksesta vastaa Etelä-Karjalan liitto.

Johtokunta

Allergia-, iho- ja astmaliiton hallituksen nimittämän instituutin johtokunnan puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja ja metsätalousyrittäjä Ari Berg ja varapuheenjohtajana Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen. Muita jäseniä ovat Etelä-Karjalan liiton ympäristöasiantuntija Laura Blomqvist, tutkija Virpi Junttila, tietotekniikan insinööri (AMK) Suvi Rautsiala, metsänhoitaja Seppo Repo, käännösalan yrittäjä Helena Roiha, maanviljelijä Antti Rämä ja Eksoten kehitysjohtaja Merja Tepponen. Johtokunnan kokouksiin osallistuu kunniapuheenjohtaja Ilpo Hakula. Johtokunnan kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimii Allergia-, iho- ja astmaliiton toiminnanjohtaja tai liiton toimihenkilö.

Vuonna 2024 jäsenet ovat samat mutta johtokunnan nimi vaihtuu. Luontoterveyden osaamiskeskuksen johtokuntana jatkaa Luontoterveyden johtokunta.

Liittohallitus nimitti emeritusprofessori Tari Haahtelan instituutin johtokunnan kunniapuheenjohtajaksi 9.9.2016 alkaen. Tari Haahtela oli yksi instituutin perustajista ja toimi sen johtokunnan ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 1989-1999. Myös 2000-luvulla Haahtela on ollut vahva taustavaikuttaja ja mukana instituutin toiminnassa erityisesti Kansallisen allergiaohjelman kautta.

Hannu Aarnio ja Tari Haahtela ovat olleet instituutin vahvoja taustavaikuttajia 1980-luvulta lähtien. Kuva: Olli Marttila.

Sivua päivitetty: 19.12.2023