Hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativassa karvatuppien ympärille syntyy voimakaita tulehdusreaktioita. Krooninen tauti ei tartu eikä johdu huonosta hygieniasta.

Hidradenitis suppurativa on krooninen sairaus, jonka oireet ovat aaltoilevia ja vaihtelevat tilanteesta toiseen. Hidradenitis suppurativa tunnetaan myös nimillä hikirauhastulehdus ja HS-tauti. Hikirauhasen tulehduksesta ei kuitenkaan ole kyse, sillä tulehdus syntyy karvatupin eli ihohuokosen tulehduksena. HS-tauti voi vaikuttaa laajasti elämänlaatuun, mutta sairastavat kokevat oikean diagnoosin, tukiverkoston, avoimuuden ja huumorin auttavan jaksamaan arjessa.

HS-tauti on huonosti tunnettu sairaus. Osin tämä johtuu siitä, että kaikki eivät mene vähäisten oireiden vuoksi lääkäriin, osin siitä, että sairautta ei osata diagnosoida oikein ja että pääsy erikoissairaanhoitoon voi olla vaikeaa. Diagnoosin ja oikean hoidon saaminen kestää yleensä pitkään. Diagnoosin saaminen koetaan merkittävänä, vaikka sairauden kanssa olisikin jo opittu elämään. Oikean diagnoosin löytyminen poistaa epävarmuuden tunteen, minkä vaikutukset saattavat heijastua koko elämään.

HS-taudin syntymekanismi on vielä osittain epäselvä. Hikirauhasen tulehduksesta ei kuitenkaan ole kyse, sillä tulehdus syntyy karvatupin eli ihohuokosen tulehduksena. Tulehdus tosin leviää myös niin sanottuihin apokriinisiin eli isoihin hikirauhasiin, joita on erityisesti kainaloissa ja nivustaipeissa. Hikirauhaset ovat voimakkaan kiemurtelevia ja ulottuvat syvälle ihoon. HS-tautiin liittyviä muutoksia esiintyy samoilla alueilla kuin näitä rauhasia. HS-taudin aiheuttaa karvatupin (ihohuokosen eli follikkelin) tukkeutuminen: karvatupen seinämän solut alkavat jakaantua voimakkaasti ja paitsi tukkivat tiehyen, niin muodostavat tiehyen sisälle ihon pintakerroksen tärkeintä ainetta, keratiinia. Tiehyt leviää, lopulta sen seinämät pettävät ja karvatupin sisältö purkautuu ympäröivään kudokseen. Tämä käynnistää voimakkaan paikallisen tulehdusreaktion.

Alkuvaiheessa bakteerien merkitys lienee vähäinen, mutta myöhemmin muutoksiin pesii erilaisia ihon bakteereja. Näillä on oma osuutensa taudin pahentajana. Alkavat muutokset ovat kuitenkin bakteerittomia ja niiden hoito tulehdusta vähentävillä lääkkeillä on mahdollista. Toistaiseksi tunnetaan huonosti ne syyt, jotka saavat aikaan sen, että osalla ihmisistä tämä karvatupin tukkeutuminen alkaa. On esitetty muun muassa, että poikkeava immuunireaktio karvatupen suulla saisi aikaan poikkeavan tulehdusvasteen tukkien tiehyen aukon joko niin, että alueelle kertyy poikkeavaa bakteeristoa tai niin, että tulehdusvaste normaalisti esiintyville bakteereille on poikkeava. Hidradenitis suppurativa ei johdu huonosta hygieniasta eikä se tartu.

Toteaminen ja hoito

Hidradenitis suppurativa todetaan tyypillisten oireiden perusteella. Oireita voi helpottaa elintavoilla ja lääkehoidoilla. Taudinmääritys on kliininen. Se tarkoittaa, että lääkäri toteaa taudin siihen liittyvien tyypillisten oireiden ja löydösten perusteella. Käytännössä vaaditaan kolme asiaa: muutosten tulee olla taudille tyypillisiä, niiden tulee sijaita taudille tyypillisillä alueilla ja vaivan tulee olla pitkäaikainen ja toistuva. Tyypillisiksi muutoksiksi luetaan tulehduskyhmyt, paiseet sekä vuotavat ontelot ja käytävät ihossa. Tyypilliset sijaintipaikat ovat kainalot, nivuset, pakaravako, pakarat ja erityisesti naisilla rintapoimut. Muutoksia voi myös olla muilla, epätyypillisillä alueilla.

Hidradenitis suppurativaa on pidetty harvinaisena sairautena. Väestötutkimuksissa sen yleisyys on kuitenkin ollut noin yksi prosentti, eli mistään erityisen harvinaisesta sairaudesta ei ole kyse. Suomessa sairastavia on noin 50 000. Lienee kuitenkin niin, että valtaosalla sairaus on lievää. Vaikeaa, elämänlaatua selvästi heikentävää hidradenitis suppurativaa sairastavia ihmisiä on kuitenkin merkittävä määrä.

Itsehoito

Tupakoinnin tiedetään liittyvän hidradenitis suppurativaan, tauti on huomattavasti yleisempi tupakoivilla ja toisaalta tupakointi on yleisempää hidradenitis suppurativaa sairastavilla. Tupakointi saa aikaan useita ihon ja hidradenitis suppurativan kannalta kielteisiä tapahtumia. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen osalla sairastavista tauti helpottaa. Tupakointi on ongelmallista mahdollisten leikkaushoitojen kannalta, sillä se heikentää selvästi haavojen paranemista.

Niillä hidradenitis suppurativaa sairastavilla, jotka ovat ylipainoisia tai lihavia, sairaus on hankalampi. Laihduttaminen saattaa usein auttaa saavuttamaan rauhallisen tilan sairaudessa. On myös arveltu, että maitotuotteista vapaalla ja nopeita hiilihydraatteja – erityisesti sokeria ja vehnää – karttavalla ruokavaliolla sairaus helpottaa. Kiristävät ja hautovat vaatteet voivat pahentaa sairautta ja niiden käyttöä kannattaa välttää. Myös materiaalien valintaan kannattaa kiinnittää huomiota.

Paikallishoito

Paikallisten antiseptisten liuosten hyödyllisyydestä ei ole tutkimusnäyttöä, mutta toisinaan niitä kuitenkin suositellaan käytettäväksi, sillä ihon bakteereilla on kuitenkin merkitystä taudin alkamiselle. Tutkimusnäyttöä on paikallisen klindamysiiniliuoksen käyttämisestä. Sillä on tutkimuksen mukaan vaikutusta etenkin kipeiden kyhmyjen muodostumisen estämisessä. Erilaisten imevien sidosten käyttäminen on yleensä tarpeen etenkin jos muodostuu vuotavia käytävämäisiä muutoksia. Sidosten valinta tulee huomioida yksilöllisesti.

Lääkehoito

Akuuttia paisetta, varsinkin jos siinä on jo aukko iholle, hoidetaan toisinaan paiseen avauksella ja lyhyellä antibioottikuurilla. Puhkeamattoman paiseen hoitoon voidaan käyttää myös kortisonia neulalla suoraan muutokseen annosteltuna, sillä paise ei ole alun perin bakteeritulehduksen aiheuttama vaan steriili. Tavallisin sisäinen hoito hidradenitis suppurativaan on tetrasykliinihoito. Tetrasykliinit ovat antibiootteja, mutta tässä taudissa niiden vaikutus perustuu kuitenkin enimmäkseen niiden muuhun tehoon. Bakteereja tappavalla vaikutuksellakin tosin voi olla osuutensa hoidon tehossa. Hoitoa käytetään ainakin kuukausien ajan. Mikäli lääkkeellä saadaan hyvä hoitovaste, voidaan vaikeassa taudissa lääkitystä joskus jatkaa pitkiäkin aikoja. Parhaiten tutkittu antibioottihoito on yhdistelmähoito rifampisiinilla ja klindamysiinillä noin kolmen kuukauden ajan.

Lääkkeillä ainakin kaksi kolmesta saa jonkinlaisen helpotuksen oireisiinsa hoidon aikana ja sen jälkeen. Valitettavasti oireet palaavat kuitenkin kohtalaisen usein lääkekuurin jälkeen. Nämä lääkkeet ovat myös hankalia, sillä rifampisiinilla on yhteisvaikutuksia lukuisten muiden lääkkeiden kanssa ja klindamysiini on pitkäaikaisena hoitona erityisen riskialtis antibioottiripulin aiheuttajana. Silti tämä hoito voi joillekin olla erinomainen.

Alun perin lepran hoitoon tarkoitettua dapsonia käytetään monessa ihosairaudessa pienehköllä annoksella sairauden hoitoon. Se saattaa joillakin rauhoittaa merkittävästi myös hidradenitis suppurativaa. Lääkitys vaatii verikoeseurantaa. Retinoideja eli A-vitamiinijohdannaisia voidaan myös käyttää. Asitretiini on yleensä psoriaasin hoitoon käytettävä lääke. Sen käyttöä rajoittaa sen taipumus aiheuttaa sikiöepämuodostumia ja kolmen vuoden varoaika raskauteen. Se auttaa pienen tutkimuksen mukaan noin puolelle potilaista, lopuilla se ei tehonnut tai aiheutti liikaa sivuvaikutuksia.

Myös alitretinoiinia, joka on alun perin käsi-ihottumaan tarkoitettu valmiste, voidaan käyttää. Sen käytön jälkeen varoaika raskauteen on selvästi lyhyempi. Aknelääke isotretinoiini on osoitettu varsin tehottomaksi hidradenitis suppurativan hoidossa. Joskus kuitenkin on välttämätöntä hoitaa ensin vaikea samanaikainen akne, johon isotretinoiini voi olla ainoa vaihtoehto. Kun hikirauhastulehdus esiintyy itsenäisenä, ei isotretinoiinia tulisi käyttää kuin poikkeustapauksissa.

Antiandrogeenisiä lääkkeitä voidaan joskus käyttää sellaisilla naispotilailla, joilla on joko kuukautiskiertoon liittyvää iho-oireen pahenemista tai monirakkulaiset munasarjat. Aikuisiän diabetesta sairastaville tai sellaisille henkilöille, joilla on kohonnut verensokeri tai alentunut glukoosinsieto voidaan hoitona kokeilla diabeteslääke metformiinia. Yksittäisiä hyviä hoitotuloksia on kuvattu myös niin sanotuilla immunosupressiivisilla lääkkeillä kuten siklosporiini.

Biologisella lääkkeellä tarkoitetaan elollisessa prosessissa, käytännössä soluviljelmissä valmistettavaa lääkeainetta. Tulehduksellisten sairauksien hoitoon on viimeisten kymmenen vuoden ajan käytetty lisääntyvästi erilaisia biologisia lääkkeitä. Ne ovat ihon alle pistettäviä tai suoneen annettavia lääkkeitä, jotka koostuvat joko vasta-aineista tai muista isohkoista proteiineista. Yhteistä on, että ne estävät jonkin osan elimistön immuunivasteesta eli puolustusmekanismista. Hidradenitis suppurativassa on todettu yksittäisissä tapauksissa tehoa useammallakin tavalla vaikuttavilla biologisilla lääkkeillä, mutta selvimmin hyöty on osoitettu TNF-alfan estäjillä adalimumabilla ja infliksimabilla. Biologisten lääkkeiden aloituspäätöksen voi tehdä HS-tautiin perehtynyt lääkäri ja lääkkeet vaativat huolellista seurantaa ja perusteelliset esitutkimukset. Biologisilla lääkkeillä voidaan rauhoittaa tulehdus ennen kirurgista toimenpidettä tai parhaimmillaan estää kirurginen toimenpide. 

Kirurgisella hoidolla on hidradenitis suppurativan hoidossa merkittävä asema. Sillä voidaan helpottaa akuutin paiseen kipua ja tulehdusta. Yksittäisiä muutoksia voidaan tuhota avaamalla niiden katto ja jättämällä ne paranemaan pohjastaan. Laserhoidolla voidaan poistaa oireilevia muutoksia laajemmin ja antaa niiden parantua pohjastaan. Riittävän ajoissa suoritettuna tällainen hoito on yleensä hyvin tehokas. Laajimmillaan kirurginen hoito on koko oireilevan ja arpeutuneen alueen poistamista ja sulkemista kielekkeellä. Puuttuva iho voidaan myös korvata ihonsiirrolla.
 

Elämää hidradenitis suppurativan kanssa

Teksti: Risto Heikkinen

Iholiitto järjesti vuoden 2015 aikana kaksi tapaamista hidradenitis suppurativaa sairastaville. Niihin osallistui itse sairastavia ja heidän läheisiään yhteensä 29 henkilöä. Lisäksi vuoden lopussa pidettiin pienemmälle ryhmälle tilaisuus, jossa pohdittiin eri näkökulmista sairauden aiheuttamia arjen haasteita. Tämä teksti perustuu näissä tilaisuuksissa esitettyihin hidradenitis suppurativaa sairastavien ja heidän läheistensä kokemuksiin.

Diagnoosin saaminen ja hoito

Hidradenitis suppurativa on huonosti tunnettu sairaus. Osin tämä johtuu siitä, että kaikki eivät mene vähäisten oireiden vuoksi lääkäriin. Osin siitä, että sairautta ei osata diagnosoida oikein ja että pääsy erikoissairaanhoitoon voi olla vaikeaa. Diagnoosin saaminen kestää yleensä pitkään. Lääkärit saattavat epäillä oireiden johtuvan muista sairauksista. Sairastavat ovat esimerkiksi kuulleet, että heillä on karvatupen tulehdus tai sukupuolitauti. Lääkärikäynnit turhauttavat, kokeiltavat hoidot väsyttävät ja jopa kammottavat. Kaikki eivät saa lähetettä erikoissairaanhoitoon, mutta myös tuttu terveyskeskuslääkäri voi saada selville oikean diagnoosin.

Diagnoosin saaminen koetaan merkittävänä, vaikka sairauden kanssa olisikin jo oppinut elämään. Oikean diagnoosin löytyminen poistaa epävarmuuden tunteen, minkä vaikutukset saattavat heijastua koko elämään. Tapaamisiin osallistuneiden hoitohistoria on vaihteleva. Osa on perusterveydenhuollon, osa erikoissairaanhoidon vastuulla, mutta osa ei käy enää hoidossa. Yksi osallistuja sanoikin mieluummin sinnittelevänsä kuin käyvänsä hoidoissa. Osa kokee hoitojen olevan uuvuttavia.

Myös terveydenhuollon ammattilaisten asenteita moitittiin. Esitettiin toiveita siitä, että hoidot olisivat suunnitelmallisimpia ja että hoitojen vaikutuksista keskusteltaisiin enemmän. Jotkut myös kokevat, että on itse joutunut toimimaan ammattilaisten opettajana. Koska sairaus ei ole hoidoista huolimatta parantunut, on turvauduttu erilaisiin itsehoitokeinoihin. Osa kokee saaneensa positiivisia vaikutuksia myös ruokavalion muutoksilla.

Sairauden aiheuttama kipu

Hidradenitis suppurativan oireet aiheuttavat monelle kipua. Kivun tunne vaihtelee yksilöstä toiseen, mutta myös sen mukaan, missä oireet ovat ja missä vaiheessa sairaus on. Sairauden luonteeseen kuuluu aaltomaisuus. Esimerkiksi patin kasvuvaiheessa kipu on normaalia pahempaa. Osalle itse patit eivät ole kivuliaita, mutta niiden hoitaminen puhkaisemalla on. Kipu koetaan erilaisena myös eri vuodenaikoina.

Oireiden aiheuttaman kivun kuvaaminen koetaan kaiken kaikkiaan hankalaksi. Kipu voi lisääntyä esimerkiksi hankauksen tai liikkeen takia, erityisesti jos oireisiin liittyy ulokkeita. Pakarassa, nivusessa tai reidessä olevat oireet tuottavat kipua. Osa kokee kainalossa olevat oireet kivuliaina, osa taas pitää niitä helpommin siedettävänä. Joku kuvaa kivun tunteen samanlaiseksi kuin pistettäisiin neulalla. Toisen mielestä kipuun liittyy polttavaa painetta, kutinaa ja kirvelyä: iho on pahimmillaan ikään kuin räjähtämässä. Jos kipu on syvällä onteloissa, se tuntuu pahemmalta.

Kipu vaikuttaa unen laatuun, mikä puolestaan aiheuttaa kroonista väsymystä. Tällöin unikaan ei vähennä väsymyksen tunnetta, ja kipu on päällimmäisenä mielessä. Jos kipu on päivittäistä, siihen voi turtua. Omassa elämässä on löydettävä muuta ajateltavaa, jotta kivun tunteen saa siirrettyä taka-alalle.

Psyykkiset vaikutukset

Hidradenitis suppurativan kroonisuus vaikuttaa myös mielialaan. Vaikka sairaus ei ole harvinainen, se on huonosti tunnettu. Sairauden oireet koetaan noloina ja niistä ei välttämättä halua edes puhua muiden kanssa. Sairauden oireet on helppo peittää, minkä vuoksi sairauden voi salata. Osa haluaa vain keskittyä oireiden hoitamiseen, eikä halua antaa sairaudelle sen enempää valtaa. Sairauden kanssa kamppailu on saattanut tuoda myös lisävahvuutta.

Hidradenitis suppurativaan liittyvien pattien aukaisu on osalle tuskallista. Toisaalta pattien aukaisu helpottaa yleensä oireiden aiheuttamaa kipua. Sairauden hoitoon käytetyt lääkitykset koetaan rasittavina, ja osa on saanut lääkkeistä sivuvaikutuksia, jopa itsetuhoisia ajatuksia. Moni sairastunut on tyytyväinen oman parisuhteensa kestämisestä sairaudesta huolimatta.

Läheisen ymmärrys lisää vahvuutta olla oma itsensä. Silti läheisessäkään suhteessa ei välttämättä haluta antaa toisen tulla sairauteen mukaan. Läheinen auttaa tarvittaessa hoidoissa, ja joku kokee myös tarvetta olla välillä kunnolla toisen hoidettavana. Sairaudesta ei kuitenkaan haluta tehdä taakkaa lapsille. Toisaalta lapset ja heidän tarpeistaan huolehtiminen antavat lisävahvuutta jaksaa omaa sairautta.

Sairauden vaikutukset itsetuntoon vaihtelevat. Joku sanoi tulleensa julmaksi ihmiseksi sairauden vuoksi, koska itsekontrolli loi ikään kuin muurin ympärille. Yksi tapaamisiin osallistuneista koki ironisesti saaneensa jo kaikki ennakkoperinnöt, koska on kokenut niin paljon sairauden vuoksi. Kaikkia elämän ongelmia ei kuitenkaan haluta pistää sairauden piikkiin, vaikka esimerkiksi vanhenemisen aiheuttamia ongelmia ei aina pysty erottamaan sairauden oireista. Sairaus voi lisätä oman kyvyttömyyden ja huonommuuden tunnetta. Toisaalta myös tilannekohtainen armollisuus ja päämäärätietoisuus muissa elämän asioissa auttavat selviämään.

Hidradenitis suppurativa on krooninen sairaus, mutta sen oireet ovat aaltoilevia ja vaihtelevat tilanteesta toiseen. Tämän vuoksi sairauden vaikutukset omaan elämään saattavat välillä unohtua. Toisaalta sairauden luonteen voi oppia tuntemaan mitä vanhemmaksi tulee. Esimerkiksi osa sanoo tunnistavansa stressin ja sairauden yhteyden. Läheiset voivat helpottaa sairauden hyväksymistä, mutta oman tilanteen vertaaminen terveisiin läheisiin voi aiheuttaa myös katkeruutta.

Sairauden kanssa elämisessä helpottaa positiivinen elämänasenne. Omaa tilannetta verrataan vaikeammin sairaisiin, jolloin voi kokea oman sairauden olevan vain pieni rasite. Lisäksi muut elämän ongelmat saattavat herättää pohdintaa siitä, mikä elämässä on viime kädessä tärkeintä. Mitä näkymättömämmäksi sairauden saa, sen helpompi sen kanssa on elää.

Sosiaalinen elämä ja arjen haasteet

Hidradenitis suppurativa rajoittaa harrastuksia. Esimerkiksi uimista hankaloittaa sekä kipu että mahdollinen tulehdusriski. Silti uima-asu on usein riittävä peittämään sairauden oireet, joten sairaus ei estä kesäistä vaatetusta. Ratsastusta hankaloittavat säärien oireet. Hidradenitis suppurativa voi aiheuttaa rajoituksia työssä käymiselle. Sairaus voi myös estää valitsemasta haluamaansa työtä.

Hidradenitis suppurativan ei koeta olevan sosiaalisesti hyväksyttävä sairaus, ja tarvittaisiinkin sairauden tunnettuuden lisäämistä. Se voisi helpottaa myös yksittäisen sairastavan arkea. Hidradenitis suppurativan oireet ja niihin liittyvät eritteet likaavat vaatteita. Pyykkihuolto vie normaalia enemmän aikaa. Myös oikeanlaisten vaatteiden, kuten esimerkiksi rintaliivien löytäminen voi olla vaikeaa.

Tukea jaksamiseen vertaisilta

Tapaamisissa kerättiin hidradenitis suppurativaa sairastavien ja heidän läheistensä kokemuksia siitä, mitkä asiat auttavat jaksamaan arjessa. Tärkeänä tekijänä koettiin positiivisen elämänasenteen löytyminen. Hurtti huumori, mieluisat harrastukset ja jopa yksilöllisten mielihalujen täyttäminen antaa voimaa. Moni kokee tärkeäksi avoimuuden, sairauden ymmärryksen lisääntymisen ja oman tukiverkoston luomisen. Läheisten ja ammattilaisten rooli voi olla yhtä tärkeä. Kunhan on joku, jonka puoleen voi tarvittaessa kääntyä.

Muiden hidradenitis suppurativaa sairastavien tapaaminen koetaan tärkeänä asiana. Järjestetyt tapaamiset ovat vaikuttaneet siihen, että sairauden merkitys on tullut uudelleen esiin, myös positiivisessa mielessä. Muiden tarinat ja kokemukset ovat tuoneet uutta näkökulmaa myös omaan elämään. Joku sanoo tapaamisen selkeyttäneen ”jotakin” omassa elämässä. Myös uusi tieto ja vanhan tiedon pureskelu on auttanut sairauden hallitsemisessa. Vertaistukea saa sosiaalisen median kautta. Facebookissa toimii oma hidradenitis suppurativa -ryhmä. Vertaistuen jakaminen perustuu molemminpuoliseen luottamukseen.

Hidradenitis suppurativa voi vaikuttaa laajasti elämänlaatuun, mutta sairastavat kokevat oikean diagnoosin, tukiverkoston, avoimuuden ja huumorin auttavan jaksamaan arjessa.

Lisätietoa

Raportti: Elämä hidradenitis suppurativan (HS) kanssa (pdf-tiedosto) Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Novartiksen 2022 toteuttaman kyselyn raportti. Kyselyyn vastasi 270 HS:aa sairastavaa.

Lataa opas: Hidradenitis suppurativa (PDF)

Lataa opas: Hidradenitis suppurativa (PDF)

 

Lataa artikkeli: "Toivoa ei saa menettää!" (PDF)
Lataa tietolehtinen hidradenitis suppurativasta (PDF)

Sivua päivitetty: 28.8.2023