Yhteistyöverkostot

Yhteistyöverkostot

Kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostojamme ovat:

EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations) on allergiaa, astmaa ja muita hengityselinsairauksia edustavien eurooppalaisten järjestöjen kattojärjestö.

ELF (European Lung Foundation) on potilaslähtöinen, kansainvälinen verkosto, joka tuo yhteen keuhkosairauksia sairastavat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa edistääkseen sairauksien diagnostiikka, hoitoa ja hoivaa.

Eurordis edustaa lähes 900 harvinaissairausjärjestöä kautta maailman. Eurordis on edistänyt harvinaissairaiden asemaa Euroopan unionin alueella. Eurordis on ollut vaikutamassa siihen, että harvinaissairaudet ovat olleet EU:ssa yhtenä keskeisenä sosiaali- ja terveyspoliittisena prioriteettina. Eurordis on edistänyt vahvasti myös harvinaissairaiden osallisuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

GAAPP (Global Allergy and Asthma Patient Platform) on maailmanlaajuinen allergiaa, astmaa, atooppista ihottumaa ja urticariaa sairastavien etujärjestö.

Harvinaiset-verkosto on 19 sosiaali- ja terveysalan järjestön muodostama yhteistyöelin. Verkosto tekee valtakunnallista vaikuttamistyötä harvinaissairaiden aseman parantamiseksi. STEAn rahoituksen turvin verkostolla on kaksi työntekijää. Verkostoa hallinnoi Suomen Reumaliitto.

NAO (Nordiska Astma-Allergiorganisation), mukana Allergia-, iho- ja astmaliiton lisäksi sisarjärjestöt Astma- og ofnæmisfélag (Islanti), Astma- og allergiforbundet (Norja), Astma- och Allergiförbundet (Ruotsi), Astma-Allergi Danmark (Tanska)

Pieni ele -keräys on Suomen vaalien aikaan äänestyspaikoilla terveysjärjestöjen toimittama keräys vammais- ja terveystyön hyväksi.

SOSTE (Suomen sosiaali ja terveys ry) on yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestön kattojärjestö. 

Savuton Suomi 2030 -verkosto edistää tupakattomuutta ja nikotiinittomuutta tarjoamalla tietoa savuttomuuden hyödyistä sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön seurauksista.

Vastuullinen Lahjoittaminen on varainhankintaa harjottavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto.

Sivua päivitetty: 7.2.2022