Vaikuttava yhdistys

Allergia-, iho- ja astmaliiton jäsenyhdistykset ovat tärkeitä paikallisia vaikuttajia. Yhdistykset tuntevat parhaiten oman alueensa tai valtakunnallisen tilanteen ja pystyvät tuomaan kohderyhmän kannalta keskeisiä epäkohtia esille. Näille sivuille on koottu aineistoja yhdistyksen vaikuttamistyön tueksi.

Yhdistys vaikuttajana

Jakamalla tietoa allergioista, astmasta ja ihosairauksista sekä vaikeista palovammoista ja niiden kanssa elämisestä voidaan lisätä päättäjien ja sote-ammattilaisten ymmärrystä sairastuneiden tarpeista, ja asioita saadaan edistettyä niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.

 • Allergia-, iho- ja astmaliiton jäsenyhdistykset vaikuttavat omissa asioissaan hyvinvointialueilla ja kunnissa. Liitto tukee yhdistyksiä vaikuttamistyössä
 • Jäsenyhdistysten vaikuttamistoiminta on tärkeä osa yhdistyksen sääntöjen mukaista tarkoitusta
 • Yhdistykset tuntevat oman alueensa tai valtakunnallisen tilanteen ja pystyvät tuomaan kohderyhmän kannalta keskeisiä epäkohtia esille
 • Yhdistys antaa äänen useille ihmisille: yhdessä tärkeään asiaan vaikuttaminen luo yhteenkuuluvuutta ja lisää keskinäistä ymmärrystä
 • Yhdistysaktiivit lisäävät päättäjien ja sote-ammattilaisten ymmärrystä: tuotetaan asiakaslähtöisempiä palveluita ja toimintoja
 • Vaikuttaminen on yksinkertaisimmillaan palautteen antamista.

 

Yhdistyksen oman tavoitteen kirkastaminen

 • mitä muutosta ja miksi tavoittelette
 • mihin konkreettisiin epäkohtiin haluatte vaikuttaa
 • miten perustelette muutostavoitteenne
 • mitä positiivisia vaikutuksia tavoiteltavalla muutoksella on kohderyhmäänne
 • voiko tavoitetta edistää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • millä keinoilla tavoitetta edistätte

Materiaalia yhdistysten vaikuttamistoiminnan tueksi

Hyödyllisiä linkkejä

Sivua päivitetty: 30.5.2023