Miten astma vaikuttaa arkeen?

Miten astma vaikuttaa arkeen?

Astma vaikuttaa arkeen monella tavalla, mutta moni myös elää täysipainoista elämää astmasta huolimatta.

Jos astma on lievä tai hyvässä hoitotasapainossa, se ei merkittävästi vaikeuta arkea. Vaikeaa astmaa sairastavista neljä viidestä kokee astman hankaloittavan arkeaan merkittävästi, selviää Allergia-, iho- ja astmaliiton sekä lääkeyhtiö Sanofin teettämästä valtakunnallisesta astmakyselystä.

Kyselyssä selvitettiin laajasti astman vaikutuksia elämänlaatuun. Kaksi kolmesta vaikeaksi arvioitua astmaa sairastavasta kertoi, että astma häiritsee heitä normaaleissa päivittäisissä askareissa ja neljä viidestä kokee, että astma häiritsee harrastuksia tai liikkumista. Kaksi kolmesta vaikeaa astmaa sairastavasta kertoo astman häiritsevän unta ja peräti yli puolet sanoi astmalla olevan vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin.

Sairaus vaikuttaa myös astmaatikkojen työelämään: astma on saattanut vaikuttaa ammatinvalintaan, astman takia menetetään ansiotuloja tai joudutaan vaihtamaan työpaikkaa. Moni astmaatikko kokee myös, että astma on kuormittanut taloudellisesti.

Omaan astmaan pystyy kuitenkin vaikuttamaan hyvällä hoidolla ja elämäntavoilla. Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että suurella osalla suomalaisista astmaatikoista hoitotasapainoa ei ole saavutettu. Astmaatikon kannattaa tavata säännöllisesti omaa hoitavaa lääkäriä ja hoitajaa. Sopivan lääkityksen lisäksi oleellista on tarkistuttaa lääkkeenottotekniikka ja muu astman omahoito.

Sivua päivitetty: 9.2.2023