Astma, liikunta ja leikki

Astma, liikunta ja leikki

Myös astmaa sairastavaa lasta kannattaa rohkaista liikkumaan. Avaava lääke on hyvä kuitenkin pitää mukana.

Liikunta on luonnollinen osa jokaisen lapsen elämää. Liikkuessaan lapsi oppii hahmottamaan ja kontrolloimaan omaa kehoaan. Erilaisten pelien ja leikkien kautta lapsi oppii myös sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista.

Astma ei ole este liikkumiselle. Säännöllinen liikunta on osa astman omahoitoa. Se parantaa fyysistä suorituskykyä ja näin helpottaa astman hallintaa. Lasta kannattaa rohkaista liikkumaan ja leikkimään, sillä varhain opitut liikuntatottumukset edistävät terveyttä koko elämän ajan.

Jos lapsi jättäytyy pois vauhdikkaammista leikeistä tai valitsee sellaisen leikin tai roolin, missä ei tarvitse juosta tai rasittaa itseään, se voi olla merkki hoitamattomasta astmasta tai riittämättömästä astmalääkityksestä.

Avaava astmalääke on hyvä pitää helposti saatavilla tilanteissa, joissa lapsi liikkuu tai leikkii riehakkaasti. Tarvittaessa avaavaa lääkettä voi ottaa jo ennen rasittavaa liikuntasuoritusta, esimerkiksi pakkassäällä tai siitepölyaikaan.

Flunssaisena tai toipilaana ei pidä harrastaa rasittavaa liikuntaa.

Sivua päivitetty: 9.2.2023