Järjestö

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Allergia-, iho- ja astmaliitto on valtakunnallinen terveysjärjestö, jonka tehtävänä on parantaa allergisten, astmaatikkojen, palovamman kokeneiden, eri tavoin herkistyneiden sekä erilaisia, myös harvinaisia ihotauteja sairastavien ja heidän läheistensä elämänlaatua. Tule sinäkin mukaan toimintaan - liity jäseneksi, yhdessä vaikutamme enemmän!

Tutustu jäsenyhdistyksiimme
Tue toimintaamme - tee lahjoitus!

Toimimme potilas- ja edunvalvontajärjestönä. Valvomme jäseniemme ja sairastavien yhteiskunnallisia etuja, jaamme ajankohtaista tietoa sairauksien ehkäisemiseksi sekä hoidon ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Toimimme turvallisen elinympäristön, luontoyhteyden ja terveellisten elintapojen puolestapuhujana. Liitossa on 53 jäsenyhdistystä, joista 34 allergia- ja astmayhdistystä, 11 atopiayhdistystä ja kahdeksan harvinaisia sairauksia ja vaikeita palovammoja edustavia yhdistyksiä. 

Tarjoamme mm.neuvontaa, kuntoutusta, koulutusta, vertaistukea, tapahtumia, tuoretta tutkimustietoa, julkaisuja ja asiantuntija-apua. Toimimme aktiivisena vaikuttaja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja otamme kantaa yhteiskunnallisiin ajankohtaisiin teemoihin julkilausumin, kannanotoin ja ajankohtaisin hankkein. 

Apurahatoiminta / Allergiasäätiö

Allergia-, iho- ja astmaliiton toiminnan yhteydessä toimii oma juridinen yksikkö Allergiasäätiö. Allergiasäätiö myöntää apurahoja allergioita, ihosairauksia ja astmaa koskevaan tutkimustyöhön. Lisäksi säätiö myöntää matka-apurahoja allergia-alan opinto-, kongressi- ja esitelmämatkoihin. Apurahojen myöntämisestä päätetään vuosikohtaisesti. Vuoden 2019 hakuaika on 1.7.-30.9..

Lataa ohjeet Allergiasäätiöstä apurahaa hakeville (PDF)
Lataa apurahahakemus (PDF)

Meidän arvomme 2018-2020

Osallisuus : Toimintamme perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen jäsenistön, jäsenyhdistysten ja liiton kesken. Olemme kiinnostuneita sairastuneiden ja läheisten odotuksista ja tarpeista. Haluamme tukea heitä arjessa. Kynnys on mahdollisimman matala tulla mukaan toimintaan ja vaikuttaa itseään koskettaviin asioihin. Arvostamme vapaaehtoisten työpanosta.

Luotettavuus : Tutkittu tieto ja kokemustieto ovat toiminnan perusta. Haluamme, että kaikkien ulottuvilla on turvallista ja monipuolista tietoa arjen tueksi. Tieto on niin yksilön, suuren yleisön, päättäjien, asiantuntijoiden ja sidosryhmien käytössä. Toiminnan lähtökohtana on avoimuus ja läpinäkyvyys.

Rohkeus: Haluamme olla rohkeita ja innovatiivisia, jotta pysymme ajan hermolla. Olemme avoimia muutoksille ja olemme valmiita tarttumaan haasteisiin. Rohkaisemme yksilöä toimimaan oman sekä yhteisen edun hyväksi. Tutkittu tieto ja arjen asiantuntijuus toimivat selkänojana rohkeudelle.

Strategiset painopisteemme 2018-2020

  1. Parempien palveluiden ja hoitojen turvaaminen sairastuneille ja heidän läheisilleen edunvalvonnalla, vaikuttamis- ja kehittämistoiminnalla sekä alan keskeisenä asiantuntijana toimimalla.
  2. Jäsenyhdistysten ja liiton toimintaedellytysten turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
  3. Järjestötyön hyvän hallinnon ja seurannan, sekä jäsenyhdistysten keskinäisen vuorovaikutuksen ja vertaisoppimisen kehittäminen.
  4. Henkilöjäsenten, sairastavien ja kansalaisten kiinnostuksen, osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä terveysjärjestötyön näkyvyyden kehittäminen.
  5. Tavoitteellisen yhteistyön kehittäminen muiden järjestöjen ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Vuosikirja 2018

Lataa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton vuosikirja 2018 (PDF, 17Mt)

Sivua päivitetty: 12.2.2020