Mitä tietoa etsit?
Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyö

Allergia-, iho- ja astmaliitto tekee monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa. Liittomme kohdistaa yrityksiltä saadun tuen kansalaisten terveyden edistämiseen tai johonkin tiettyyn potilasryhmään kohdennettuun toimintaan ja/tai aineistoon. Suosimme hankkeita yhdessä useamman toimijan kanssa. Varoja ei käytetä liiton hallinnon ylläpitämiseen. Yritysyhteistyö perustuu aina yhteistyön ja varainhankinnan eettisiin periaatteisiin.

Yritysyhteistyömme periaatteet

 • Allergia-, iho- ja astmaliitto tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa, joilla on liiton toiminta-ajatuksen kanssa yhdensuuntaisia tavoitteita. ​

 • Lähtökohtana on ajatus siitä, että toimijat yhdistävät osaamistaan ja voimavarojaan sekä omien tavoitteidensa edistämiseksi että ihmisten ja yhteisöjen hyväksi.​

 • Allergia-, iho- ja astmaliitto kohdistaa yrityksiltä ja yhteisöiltä saamansa tuen liiton sääntöjen mukaiseen toimintaan. ​

 • Yritysyhteistyöllä on liiton toimintojen rahoitusta täydentävä rooli. Yritysyhteistyöstä tehdään aina kirjallinen sopimus.

 • Yritysyhteistyön tulee aina liittyä jonkin ajamamme teeman alle: allergia, iho tai astma.

 • Allergia-, iho- ja astmaliitto säilyttää kaikissa tilanteissa riippumattomuutensa ja itsemääräämisoikeutensa. ​

 •  Allergia-, iho- ja astmaliitto toimii eri yhteistyökumppaneiden kanssa tasapuolisesti ja puolueettomasti.

 • Yritysyhteistyömallimme ovat kumppanijäsenyys, vaikuttajakumppani, toiminnan kumppani tai kumppanituki.

Kumppanijäsen

Kumppanijäsen on henkilöjäsenyyden rinnalla yritysjäsenyysmalli. Jäsenvaroilla mahdollistetaan tärkeiden asioiden, kuten allergiaa, ihon sairauksia ja astmaa sairastavien arjen parantaminen. Kumppanuusjäsenmaksu muodostuu seuraavasti: 1000 €/v, kun yrityksen liikevaihto on alle 1M€/v ja 2000 €/v, kun liikevaihto on yli 1 M €/v. Kumppanijäset julkaistaan liiton verkkosivuilla.   ​

Vaikuttajakumppani (sisältöyhteistyö)

Yhteistyömalli, jossa sitoudutaan tavoitteelliseen yhteistyöhön. Yritys on mukana aktiivisesti, omaa kiinnostuksen omalta alaltaan ja haluaa sitoutua yhteistyössä asioiden kehittämiseen.​ Tämä sopimusmalli on pitkäaikaisin, siitä laaditaan vuosisopimus, sovitaan tavoitteet, kustannukset ja seurantamalli. Yritys saa järjestömme asiantuntijuuden käyttöönsä ja yhteistyötä sitovat yhteiset intressit. Vaikuttamistyössä voi olla useampia yhteistyömuotoja (tutkimusta, viestintää, kampanjaa, markkinointia, koulutusta jne). 

Toiminnan kumppani

Yhteistyömalli, jossa yritys tukee liiton toimintaa mahdollistaen julkista näkyvyyttä sovittavalle asialle. Kohteena on suuri yleisö, rajattu kohderyhmä tai jokin muu taho tai toiminta. Yhteistyömalli on yleisesti jokin kampanja tai teema. Kohdennettu sponsorointi esim. jäsenyhdistystoimintaan, vertaistapaamisiin, oppaisiin, järjestön koulutuspäiviin. Yritys saa näkyvyyden materiaaleihin ja erikseen sovittaviin jalkautumismuotoihin. Kampanja, teemapäivät, yhteistyö- ja koulutuspäivät.

Kumppanituki

Tämä malli antaa yritykselle mahdollisuuden tukea terveysjärjestötyötä antamalla liiton toimintaan rahaa tai resursseja. Kumppanitukimalli on yritykselle mahdollisimman vaivatonta ja helppoa yhteistyötä ilman vastiketta. 

Kiinnostaako yhteistyö? Ota yhteyttä!

Kumppanuuspäällikkö Niki Malmros, niki.malmros@allergia.fi , puh. 040 5255982 tai ota yhteyttä allaolevalla lomakkeella.

Yhteistyössä noudatamme eettisiä periaatteita

 • Järjestömme säilyttää kaikissa tilanteissa riippumattomuutensa ja itsemääräämisoikeutensa.
 • Toimimme eri yhteistyökumppaneiden kanssa tasapuolisesti ja puolueettomasti.
 • Yhteistyö perustuu avoimuudelle ja on julkista.
 • Yhteistyössä lääkeyritysten kanssa edellytämme, että yritys noudattaa lääkemainontaa koskevia säädöksiä.
 • Yksittäisiä tuotteita koskevassa yhteistyössä asiantuntijamme hyväksyvät tai hylkäävät yhteistyön edellytykset.
 • Kaikilta yhteistyökumppaneilta edellytetään ihmisoikeuksien ja ihmisten perusoikeuksien kunnioittamista sekä luonnonvaroja säästävien ja kestävää kehitystä edistävien periaatteiden noudattamista.
 • Emme tee yhteistyötä terveyttä vaarantavia tuotteita, kuten tupakkaa tai alkoholia valmistavian yritysten kanssa.
 • Molempien osapuolten nimen ja logon käytöstä on sovittava erikseen. Samoin on erikseen sovittava yrityksen yhteistyöhön liittyvästä mahdollisesta mainonnasta ja viestistä.

Lataa yritysyhteistyön eettiset ohjeet (PDF)

Sivua päivitetty: 27.4.2021