Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyö

Allergia-, iho- ja astmaliitto tekee monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa. Liittomme kohdistaa yrityksiltä saadun tuen kansalaisten terveyden edistämiseen tai yhteistyössä sovittuun potilasryhmään kohdennettuun toimintaan tai aineistoon. Suosimme hankkeita yhdessä useamman toimijan kanssa. Varoja ei käytetä liiton hallinnon ylläpitämiseen. Yritysyhteistyö perustuu aina yhteistyön ja varainhankinnan eettisiin periaatteisiin.

Yritysyhteistyömme periaatteet

 • Allergia-, iho- ja astmaliitto tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa, joilla on liiton toiminta-ajatuksen kanssa yhdensuuntaisia tavoitteita. ​

 • Lähtökohtana on ajatus siitä, että toimijat yhdistävät osaamistaan ja voimavarojaan sekä omien tavoitteidensa edistämiseksi että ihmisten ja yhteisöjen hyväksi.​

 • Allergia-, iho- ja astmaliitto kohdistaa yrityksiltä ja yhteisöiltä saamansa tuen liiton sääntöjen mukaiseen toimintaan. ​

 • Yritysyhteistyöllä on liiton toimintojen rahoitusta täydentävä rooli. Yritysyhteistyöstä tehdään kirjallinen sopimus.

 • Yritysyhteistyön tulee aina liittyä jonkin ajamamme teeman alle: allergia, iho tai astma.

 • Allergia-, iho- ja astmaliitto säilyttää kaikissa tilanteissa riippumattomuutensa ja itsemääräämisoikeutensa. ​

 •  Allergia-, iho- ja astmaliitto toimii eri yhteistyökumppaneiden kanssa tasapuolisesti ja puolueettomasti.

1) Haluatteko kumppanijäseneksi?

Kumppanijäsen on yrityksille tarkoitettu jäsenmalli henkilöjäsenyyden asemasta. Jokainen jäsen on tärkeä järjestöllemme. Jäsenvaroilla mahdollistetaan tärkeiden asioiden, kuten allergiaa, ihon sairauksia ja astmaa sairastavien arjen parantaminen. Mitä enemmän meitä on, vaikuttamistyössä on enemmän voimaa. Kumppanuusjäsenmaksu on 1000 €/v, kun yrityksen liikevaihto on alle 1M€/v ja 2000 €/v, kun liikevaihto on yli 1 M €/v. Kumppanijäset julkaistaan liiton verkkosivuilla.   ​

2) Tule toimintamme tukikumppaniksi

Tarvitsemme kumppaneita, joiden kanssa yhteistyössä voimme mahdollistaa julkista näkyvyyttä liiton ajamille asioille. Kohteena on suuri yleisö, rajattu kohderyhmä tai jokin muu taho tai toiminta. Yhteistyömalli on yleisesti jokin kampanja tai teema. Kohdennettu sponsorointi esim. jäsenyhdistystoimintaan, vertaistapaamisiin, oppaisiin, järjestön koulutuspäiviin. Yritys saa näkyvyyden materiaaleihin ja erikseen sovittaviin jalkautumismuotoihin. Tukikumppanuus koskee kampajoita, teemapäiviä, yhteistyö- ja koulutuspäiviä, jalkautumistapahtumia tms. 

3) Tule vaikuttajakumppaniksi (sisältöyhteistyö)

Vaikuttajalumppanin kanssa toteutetaan tavoitteellinen yhteistyöhanke, jossa yhteistyössä vaikutetaan jonkin asian kehittymiseen, muutokseen tai muutoin saamaan aikaan kohderyhmälle parempi arki. Yritys voi olla aktiivisesti mukana toiminnan suunnittelussa ja sitoutua yhteistyössä asioiden kehittämiseen.​ Hanke voi olla pitkäaikainen, joten vaikuttamistyössä laaditaan sopimus, sovitaan tavoitteet, kustannukset ja seuranta. Yritys saa järjestömme asiantuntijuuden käyttöönsä ja yhteistyöstä sitoo yhteiset intressit. Vaikuttamistyö voi olla tutkimusta, viestintää, kampanjaa, markkinointia, koulutusta tms. 

4) Lahjoita tukea tai resursseja

Järjestömme ottaa vastaan lahjoituksia, joille ei ole sovittua vastiketta. Tämänkaltaisia voivat olla joululahjarahojen lahjoitus toimintamme hyväksi, vuosittainen tuki tai vapaaehtoistyö liittomme tapahtumissa. Lahjoittamalla yritys voi tukea terveysjärjestötyötä ja siten olla esillä hyvä asian puolesta. Kumppanitukimalli on yritykselle mahdollisimman vaivatonta ja helppoa yhteistyötä ilman vastiketta. 

Kiinnostaako yhteistyö? Ota yhteyttä!

Kumppanuuspäällikkö Niki Malmros, niki.malmros@allergia.fi , puh. 040 5255982 tai ota yhteyttä allaolevalla lomakkeella.

Yhteistyössä noudatamme eettisiä periaatteita

 • Järjestömme säilyttää kaikissa tilanteissa riippumattomuutensa ja itsemääräämisoikeutensa.
 • Toimimme eri yhteistyökumppaneiden kanssa tasapuolisesti ja puolueettomasti.
 • Yhteistyö perustuu avoimuudelle ja on julkista.
 • Yhteistyössä lääkeyritysten kanssa edellytämme, että yritys noudattaa lääkemainontaa koskevia säädöksiä.
 • Yksittäisiä tuotteita koskevassa yhteistyössä asiantuntijamme hyväksyvät tai hylkäävät yhteistyön edellytykset.
 • Kaikilta yhteistyökumppaneilta edellytetään ihmisoikeuksien ja ihmisten perusoikeuksien kunnioittamista sekä luonnonvaroja säästävien ja kestävää kehitystä edistävien periaatteiden noudattamista.
 • Emme tee yhteistyötä terveyttä vaarantavia tuotteita, kuten tupakkaa tai alkoholia valmistavian yritysten kanssa.
 • Molempien osapuolten nimen ja logon käytöstä on sovittava erikseen. Samoin on erikseen sovittava yrityksen yhteistyöhön liittyvästä mahdollisesta mainonnasta ja viestistä.

Lataa yritysyhteistyön eettiset ohjeet (PDF)

Sivua päivitetty: 9.9.2022