Atopiaperheet tarvitsevat enemmän tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta

11.11.2021

Atooppista ihottumaa sairastavien lasten vanhemmat tarvitsevat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokonaisvaltaista tukea ja moniammatillista apua, painottaa Allergia-, iho- ja astmaliitto. Liiton ja Sanofin kyselytutkimus paljasti, että osa atopiaperheiden vanhemmista kokee, etteivät ammattilaiset aina ymmärrä sairauden aiheuttamaa taakkaa perheille.

Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Sanofin kyselytutkimukseen viime kesänä vastanneista atooppista ihottumaa sairastavien lasten vanhemmista 65 prosenttia koki, että heidän lapsensa saa riittävän avun terveydenhuollosta. Puolet kuitenkin vastasi, että sairauden aiheuttamaa taakkaa perheelle ei riittävästi ymmärretä ja huomioida sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Vain joka neljäs vastaajista koki saaneensa tarpeeksi ymmärrystä ja huomiota.

Lapsen atooppinen ihottuma vaikuttaa koko perheen elämään. Arjessa jaksamisessa auttavat läheisten tuki ja vertaistuki. Apua ja tukea tarvitaan kuitenkin myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta. Ammattilaisten antama tuki tarkoittaa usein sitä, että perheiden kokemus otetaan vakavasti.

”Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa perheiden tukemisessa. Pelkkä lääketieteellinen hoito ei ole riittävää, vaan perheet tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea ja moniammatillisen avun hyödyntämistä,” sanoo Allergia-, iho- ja astmaliiton erityisasiantuntija Risto Heikkinen.

Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Sanofin kyselytutkimuksessa selvisi myös, että 55 prosenttia vastanneista koki, etteivät he olleet hyvin perillä oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan saada sosiaalietuuksia ja taloudellista tukea.

”Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi muistutella asiakkaita heidän oikeuksistaan sekä ohjata heitä esimerkiksi sosiaalityöntekijän vastaanotolle”, Heikkinen painottaa.

Atooppinen ihottuma on krooninen ja kutiseva tulehduksellinen ihosairaus. Sitä sairastaa 10–20 prosenttia lapsista. Atooppisen ihottuman oireet ja vaikeusaste vaihtelevat. Lievässä ihottumassa iho voi olla punoittava, kuiva ja kutiseva. Vaikeassa atooppisessa ihottumassa kutina voi olla jatkuvaa ja iho voi olla laaja-alaisesti kivulias, halkeileva ja vetistävä.

Allergia-, iho- ja astmaliiton ja Sanofin kyselytutkimus tehtiin touko–kesäkuussa 2021. Siihen vastasi 466 suomalaisvanhempaa, jolla oli vähintään yksi 6–18-vuotias atooppista ihottumaa sairastava lapsi. Kyselyn toteutti YouGov Finland sähköisenä kyselynä. Kysely oli osa laajempaa kyselytutkimusta, joka toteutettiin kaikissa Pohjoismaissa samana ajankohtana.

Suomessa vietetään Ihoviikkoa 15.–21.11.2021 teemalla arjen sankarit. Teemavalinnallaan Allergia-, iho- ja astmaliitto haluaa nostaa esiin ihotautia sairastavien lasten vanhempien kuormitusta ja antaa tukea siihen.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Risto Heikkinen, puh. 045 114 4459, risto.heikkinen@allergia.fi

www.ihoviikko.fi

Sivua päivitetty: 11.11.2021