Kurssitoiminnan vuosi 2023

Kurssitoiminnan vuosi 2023

Vuoden 2023 aikana järjestimme 31 kurssia allergioita, astmaa ja ihosairauksia sairastaville.

Kursseille osallistui yhteensä 577 henkilöä (edellisenä vuonna osallistujia oli 397). Vuoden aikana kursseille vastaanotettiin yhteensä 1067 hakemusta, mikä merkitsi 81 % kasvua verrattuna edellisen vuoden hakijamäärään (588). 

Kurssille pääsi noin 54 % hakijoista. Hakijoista noin 18 % oli miehiä ja noin 82 % naisia.  

Vuoden aikana toteutui seitsemän lapsiperhekurssia, joille osallistui yhteensä 174 henkilöä.

 • Pelon kanssa eläminen (21.–23.4.),
 • Pikkulapsiaika allergioiden ja astman kanssa (5.–9.6.),
 • Kutisee ja kirvelee (26.–30.6.), 
 • Koulutiellä allergioiden ja astman kanssa (25.–27.8.),
 • Ainutlaatuinen iho (8.–10.9.),  
 • Ruoka-allergia lapsiperheessä (22.–24.9.) sekä
 • Alopecia-lapsiperheet (3.–5.11.).

Kursseista kahdeksan oli suunnattu aikuisille. Aikuisten kursseille osallistui yhteensä 89 henkilöä.

 • Voimavaroja alopeetikoille (10.–12.2.),  
 • Hyvinvointia pareille - astma, allergiat, ihosairaus (17.–19.3.),
 • Tukea työelämään ja arkeen (27.–31.3.),
 • Ikääntyvä atooppinen iho ja hyvinvointi (27.–31.3.),
 • Rakkulasairaudet (25.–27.8.),
 • Eläkeikäiset astman ja allergioiden kanssa (23.–27.10.),
 • Pihisee ja puhisee, aikuiset (10.–12.11.),
 • Atooppinen ihottuma, aikuiset (17.–19.11.).

Verkkokursseja järjestettiin 13 kpl ja niille valittiin yhteensä 271 henkilöä.

 • Pihisee ja puhisee, kevät (31.1.–27.2.),
 • Atopia ja kutina, kevät (21.2.–20.3.),
 • Anafylaksialapsen läheiset, kevät (14.3.–3.4.),
 • Astmaatikon painonhallinta, kevät (21.3.–15.5.),
 • Iho ja auringonvalo (9.–29.5.),
 • Pihisee ja puhisee, syksy (15.8.–11.9.),
 • Atopia ja kutina, syksy (22.8.–18.9.),
 • Kosmetiikka- ja kemikaaliallergiat (12.9.–2.10.),
 • Allergiat ja anafylaksia (26.9.–16.10.),
 • Käsi-ihottuma (17.10.–6.11.),
 • Astmaatikon painonhallinta, syksy (24.10.–18.12.),
 • Urtikaria (7.–27.11.) sekä
 • Anafylaksialapsen läheiset, syksy (21.11.–11.12.).

Kolme kurssia järjestettiin yhteystyössä paikallisyhdistysten kanssa. Yhteistyökursseilla osallistujia oli 43:

 • Käsi-ihottuma (14.–28.3.), yhteistyössä Pirkanmaan allergia- ja astmayhdistyksen kanssa,
 • Astma ja kehon hyvinvointi (5.–26.4.), yhteistyössä Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry:n kanssa sekä
 • Iktyoosi (6.–8.10.), yhteistyössä Suomen Iktyoosiyhdistys ry:n kanssa.

Uusia oivalluksia ja konkreettisia keinoja arjen haasteisiin

"Kurssi sai positiivisella tavalla pohtimaan omaa käyttäytymistä. Kaikki kurssilla käsitellyt aiheet olivat tärkeitä ja antoivat itsevarmuutta ja helpotusta niihinkin tilanteisiin, jolloin olen kokenut olevani yksin. Parasta oli, kun pääsi jakamaan omia kokemuksiaan ja sai huomata, että meitä onkin aika paljon."

Kursseilta saatu tieto toimi voimavarana osallistujille heidän hyvinvointinsa vahvistamiseksi. Kurssit tarjosivat konkreettista tukea arkeen sairauden kanssa ja mahdollisuuden kohdata muita samankaltaisessa tilanteessa olevia. Vertaiskohtaamiset kurssilla olivat korvaamattomia hetkiä, jotka osoittivat vertaisilta saadun tiedon ja kokemusten arvokkuuden. 

Lapsiperheiden kursseilla päästiin pysähtymään lapsen tilanteen äärelle. Yhdessä vertaisten ja asiantuntijoiden kanssa jaettiin kokemuksia, tunnistettiin yhtäläisiä tunteita ja haasteita sekä löydettiin yhteisiä voimavaroja. Myös lapsille oli tärkeää löytää leikkikaveri, joka sairastaa samaa sairautta. 

Verkkokursseilla asiantuntijoiden ohjauksessa osallistujat oppivat soveltamaan uutta tietoa ja käytännön työkaluja omassa elämässään. Asiantuntijapuheenvuorot, yhteiset keskustelut ja harjoitukset tarjosivat uusia välineitä arkeen sairauden kanssa.

Kiitos vuoden 2023 kurssiosallistujille! 

Kiitämme kaikkia osallistujia, ohjaajia, asiantuntijoita ja muita yhteistyökumppaneita antoisasta vuodesta. Jatketaan yhdessä kohti hyvinvointia ja voimaannuttavia kokemuksia – kohdataan kursseilla taas ensi vuonna!

Sivua päivitetty: 11.12.2023