Allergi-, hud- och astmaförbundet rf

Allergi-, hud- och astmaförbundet rf

Allergi-, hud- och astmaförbundet är en riksomfattande folkhälso- och patientorganisation.

Vår uppgift är att tillsammans med våra medlemsföreningar förbättra livskvaliteten, smidigheten i vardagen och de sociala rättigheterna för allergiker, astmatiker, personer med olika hudsjukdomar, personer som drabbats av svåra brännskador och deras närstående.

Vi producerar och förmedlar aktuell information för att förebygga sjukdomar, stödja egenvården och främja välbefinnandet. Vi arbetar för en trygg livsmiljö, naturhälsa och hälsosamma levnadsvanor.

Så här påverkar vi

Förbundet bedriver intressebevakning på lokal, nationell och internationell nivå. Viktiga former av intressebevakning är påverkan på lagberedning, initiativ och utredningar samt deltagande i den offentliga debatten.

Samarbetet med olika organisations- och myndighetsnätverk utgör en betydelsefull del av förbundets verksamhet.

En central plats för påverkan på det nationella beslutsfattandet är riksdagens allergi- och astmanätverk, med vilket förbundet har ett nära samarbete. Förbundet deltar också i de tematiska nätverk som upprätthålls av social- och hälsovårdsorganisationernas takorganisation SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Allergimärket®

Allergimärket är en märkning som hjälper konsumenterna att välja produkter som inte är parfymerade och som uppfyller allergikriterierna. Det beviljas av Allergi-, hud- och astmaförbundet i samarbete med externa experter och forskare. Läs mer på Allergiatunnus-sidorna (länk till den finskspråkiga sidan).

Naturhälsa

Allergi-, hud- och astmaförbundet har sedan 80-talet bedrivit egen forskning vid Södra Karelens Allergi- och miljöinstitut. Dess kompetenscentrum för naturhälsa har specialiserat sig på naturhälsa. 

Med naturhälsa avses naturens positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan och välbefinnandet. Kontakt med naturens mångsidiga mikrobiom främjar ett balanserat immunförsvar och skyddar mot astma, allergier och andra inflammatoriska sjukdomar.

Kontaktuppgifter

Allergi-, Hud- och Astmaförbundet rf 
Mannerheimvägen 107 (ingång Naguvägen 8) 
00280 Helsingfors 

Vår personals kontaktuppgifter finns på våra finska webbsidor.
 

Sivua päivitetty: 8.12.2023