Kokemustoiminta

Kokemustoiminta

Kokemustoimijat jakavat tietoa ammattilaisille ja osallistuvat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Allergia-, Iho- ja Astmaliitolla on tällä hetkellä jo 17 koulutettua kokemustoimijaa, jotka vievät allergoita, astmaa ja eri ihosairauksia sairastavien asioita eteenpäin!

Kokemustoimija on pitkäaikaissairas, vammainen tai heidän läheisensä, joka voi esimerkiksi pitää omiin kokemuksiinsa pohjautuvia alustuksia tuleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, tai muuten tuo kokemustaan käytettäväksi esimerkiksi erilaisissa projekteissa sosiaali- ja terveyspalveluita suunniteltaessa ja kehittäessä. Kokemuskouluttajat ovat toimineet myös oman liittomme toiminnan kehittämisessä ja liiton viestinnässä. Kokemuskouluttajaksi ryhtyminen edellyttää soveltuvuutta, mm. riittävää oman sairauden tuntemusta ja sinuna olemista itsensä kanssa.

Kokemuskoulutuksen tarkoituksena on antaa tuleville terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuus oppia pitkäaikaissairailta itseltään ja heidän omaisiltaan, mitä on elää pitkäaikaisen sairauden tai vamman kanssa. Kokemuskouluttaja pitää oman kokemustietoonsa pohjaavia alustuksia tai osallistuu muulla tavoin tulevien ammattilaisten opetukseen.

Kokemuskouluttajat kertovat opiskelijoille esimerkiksi sairaudestaan, saamastaan hoidosta, palveluista ja kuntoutuksesta. Kokemuskouluttajille toiminta luo mahdollisuuden vaikuttaa tuleviin ammattilaisiin ja syventää heidän ammatillista osaamistaan kokemustiedolla.

Kokemuskouluttajaksi haluavan on sitouduttava toimimaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti, vähintään kolme vuotta kokemuskouluttajana. Hänen on oltava halukas ja kykenevä toimimaan yhteistyössä eriasteisten sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa. Kokemuskouluttajan taustalla on aina oma järjestö tai yhdistys, ja kouluttajan tulee tuntea myös oman taustajärjestönsä toimintaa ja pitää sitä koskevat tietonsa ajan tasalla.

 

Liiton kokemustoimijat

Liitolle on koulutettu tähän mennessä 17 kokemustoimijaa, jotka edustavat allergioita, astmaa ja eri ihosairauksia sairastavia sekä vaikean palovamman kokeneita.

Vapaaehtoisena kokemustoimijana toimiessa periaatteena on, että vähintäänkin matkakulut korvataan kokemustoimijalle, eikä toiminnasta aiheudu kuluja itselle. Mahdollisuuksien mukaan voidaan myös maksaa palkkio, mutta korvausten sopiminen on aina kokemustoimijan ja tilaajan välinen asia.

Liiton kokemustoimijoihin saat yhteyden liiton järjestöasiantuntijan kautta (Mira Airola, mira.airola(at)allergia.fi, p.050 5167858). Kokemustoimijat löytyvät myös kokemustoimintaverkosto.fi-sivuston kokemuskouluttajarekisteristä. Rekisteriin käyttöön tarvitaan tunnukset, jotka voi tilata sivustolta.

 

Kiinnostuitko? Olisiko sinulla kiinnostava tarina kerrottavanasi?

Liitto kouluttaa uusia kokemustoimijoita taas vuonna 2021, pysy kuulolla tai ota yhteyttä Mira Airola, mira.airola(at)allergia.fi!

 

https://kokemustoimintaverkosto.fi/

Lue lisää ajankohtaista kokemustoiminnasta!

Sivua päivitetty: 26.8.2022