Mitä tietoa etsit?

Terveet tilat 2028 ohjelma

Allergia-, iho- ja astmaliitto ry:n palaute Terveet tilat 2028 toimenpideohjelmaan

1.Yleistä                
Allergia-, iho- ja astmaliitto on valtakunnallinen terveysjärjestö, jonka tehtävänä on parantaa allergisten, astmaatikkojen, ihotauteja sairastavien sekä eri tavoin herkistyneiden elämänlaatua. Liitto tarjoaa sairastaville neuvontaa ja tukea. Liiton asiantuntijuus perustuu tutkittuun tietoon ja sairastavilta saatuun kokemustietoon. Lisäksi liitto vaikuttavaa yleisiin asenteisiin, jotta sairastuneilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet elämän eri osa-alueilla ja yhteiskunnassa.
 
2. Palaute
Allergia-, iho- ja astmaliitto ehdottaa, että Terveet tilat 2028-toimeenpideohjelmaluonnoksessa otetaan huomioon myös kolmannen sektorin toimijat, kuten terveysjärjestöt, jotka osallistuvat sisäilmasta oireilevien ihmisten tukemiseen ja arjessa jaksamiseen Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Terveysjärjestöt huolehtivat omalta osaltaan tutkitun tiedon ja hyvien toimintatapojen välittämiseksi puhelin- ja verkkoneuvonnan sekä vertaistoiminnan keinoin. Järjestöillä on olemassa tuntemus kansalaisvaikuttamisen rakenteesta ja kosketuspinta jäsenistöön ja näin hyvä mahdollisuus tuoda kentän ja itsesairastavien näkemys jo ohjelmien suunnitteluvaiheeseen. 
Järjestöt voivat viestiä kansantajuisesti myös Käypä hoito-suosituksesta.
 
3. Lopuksi
Pidämme tärkeänä, että Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmassa huomioitaisiin myös terveysjärjestöjen panos sisäilmasta sairastuneiden tukemisessa. Allergia-, iho- ja astmaliitto ehdottaa lisättäväksi Terveet tilat toimenpideohjelman kappaleeseen kaksi terveysjärjestöjen mahdollisuudet toimia moniammatillisessa yhteistyössä sisäilmasta sairastuneiden tueksi.

Sivua päivitetty: 18.10.2018