Saavutettavuusseloste

Allergia-, iho- ja astmaliitto kehittää ja ylläpitää saavutettavuutta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee liiton verkkosivustoa (www.allergia.fi).

Liiton verkkosivut vastaavat suurilta osin säädöksissä esitettyjä vaatimuksia.

Syksyllä 2019 tehdyn saavutettavuusarvioinnin perusteella olemme tehneet seuraavia muutoksia:

  • varmistimme koodin virheettömyyden ja yhteensopivuuden mm. ruudunlukulaitteisiin
  • paransimme linkkien erottuvuutta ja yhtenäistimme tekstin joukossa olevien linkkien merkitsemistapoja
  • kehitimme sivuston tekstien helppolukuisuutta
  • kehitimme sivuston navigaatiorakennetta (päävalikkoa) ja sivustolla liikkumisen helppoutta tekstin joukossa olevien linkkien avulla
  • tarkistimme ja tarvittaessa lisäsimme tekstin joukossa olevien kuvien alt-tekstit

Lisäksi selvitetään vuoden 2020 aikana:

  • tekstitysten lisäämistä jälkikäteen Youtuben ja Facebookin kautta jakelussa olevien livevideoiden tallenteisiin
  • sivuston mobiilinavigoinnin kehittämistä edelleen helppokäyttöisemmäksi

Allergia.fi-sivusto on uudistettu vuonna 2018. Saavutettavuusarvointi on tehty ja seloste on laadittu syksyllä 2019. Seloste on päivitetty 11.6.2020 tehtyjen toimenpiteiden pohjalta. Sivuston arviointi ja laadinta tehtiin oman henkilökunnan kesken ja verkkosivuston teknisestä ylläpidosta vastaavan yrityksen avulla.

Anna palautetta

Mikäli huomaat saavutettavuuspuutteita sivustollamme, ota meihin yhteyttä:

Risto Heikkinen, risto.heikkinen@allergia.fi 

Lisätietoa saavutettavuusvaatimuksista

Saat lisätietoa saavutettavuusvaatimuksista Etelä-Suomen aluehallintoviraston www.saavutettavuussvaatimukset.fi-sivustolta. 

Sivua päivitetty: 2.2.2021