Hyvinvointia luonnosta

Hyvinvointia luonnosta

Luontoliikunnassa liikunnan hyödyt yhdistyvät luonnon tuomiin terveysvaikutuksiin. Luontoliikunta soveltuu kaikille – ikään ja terveydentilaan katsomatta.

Luontoliikunta voi olla mitä tahansa luonnossa tapahtuvaa liikuntaa, esimerkiksi kävelylenkki lähimetsässä, retki merenrantaan tai meditaatiohetki pihalla. Luonto tarjoaa oivallisen harrastusympäristön monelle liikuntamuodoille. Suomesta luonto löytyy läheltä ja mikä parasta, sen käyttö on jokamiehenoikeuksien puitteissa lähes aina ilmaista.

Liian vähäinen liikunta on terveydelle haitallista. Liikunnan tärkeys korostuu varsinkin niiden kohdalla, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Säännöllinen ja monipuolinen liikunta edistää toimintakykyä ja terveyttä, ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia ja parantaa kokonaisvaltaisesti ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Liikkuminen kannattaa sillä samalla veren sokeri- ja rasva-arvosi paranevat, nivelet vetreytyvät, verenkiertosi vilkastuu ja mieli virkistyy. Liikunnan harrastamisella on positiivisia vaikutuksia myös hengityselimistöön, lihaskuntoon ja unenlaatuun. Liikkua voi monella tapaa ja jokainen askel kannattaa. Viikoittaisen liikunta-annoksen saaminen ei välttämättä vaadi suuria muutoksia arkeen. Tärkeintä on, että liikunnalle löytyy edes se pieni hetki joka päivä. Arkiliikunta rakentaa vahvaa pohjaa peruskunnolle.

UKK-instituutin vuonna 2019 julkaistujen liikkumisen suositusten mukaan aikuisten tulisi liikkua joka viikko reippaasti, niin että syketaso nousee, 2,5 tuntia viikossa. Samat terveyshyödyt saa lisäämällä liikkumisen tehoa rasittavaksi. Tällöin viikottainen suositus liikkumiselle on on 1 tunti 15 minuuttia. Kestävyysliikunnan lisäksi joka viikko pitäisi tehdä toimintakyvyn vahvistamiseksi kaksi tuntia lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävää toimintaan, kuten vaikka porraskävelyä, kuntosalitreeniä tai pallopelejä.

Liikunnasta on monenlaista hyötyä terveydelle. Liikunta mm.:

 • kehittää sydämen, verisuonten ja keuhkojen toimintaa,
 • edistää tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä,
 • parantaa kuntoa ja jaksamista,
 • auttaa painonhallinnassa,
 • parantaa elämänlaatua ja mielenterveyttä,
 • ylläpitää työ- ja toimintakykyä,
 • auttaa ehkäisemään ja hoitaa kroonisia sairauksia,

Luonnossa mieli lepää

Luonnossa liikkumisen on todettu lisäävän ihmisten hyvinvointia monella tapaa. Luontoympäristö (kasvit, puistot, viheralueet, metsät) vaikuttaa erityisesti psyykkiseen hyvinvointiin ja mielialaan. Luontoliikunnassa liikunnan hyödyt yhdistyvät luonnon tuomiin terveysvaikutuksiin. Luontoliikunnan on tutkitusti todettu alentavan verenpainetta, laskevan stressihormoni kortisolin pitoisuuksia, alentavan sykettä ja lihasten jännittyneisyyttä sekä tehostavan immuunipuolustusjärjestelmää. Jo lyhyt oleskelu luonnossa saa aikaan hyviä terveysvaikutuksia. Tutkimusten mukaan jo viisi minuuttia luonnossa parantaa mielialaa. Verenpaine alenee ja elinvoimaisuus lisääntyy 15-20 minuuttin luontoilun seurauksena. Kaupunkilaisten hyvinvointi taas parani merkittävästi, kun luontoympäristössä vietettiin 5 tuntia kuukaudessa.

Hyvien terveysvaikutusten lisäksi luonto on monipuolisen liikuntapaikka, joka tarjoaa vaihtelevia ärsykkeitä aisteillemme. Liikkuminen metsässä kuormittaa tuki- ja liikuntaelimiä monipuolisemmin kuin tasaisella tiellä liikkuminen. Luonnossa liikunta myös tuntuu kevyemmältä kuin sisätiloissa tai rakennetussa ympäristössä, jolloin kynnys liikkumiseen voi madaltua.

Luonnolla on tärkeä merkitys ihmisen terveydelle myös toisella tavalla. Tutkimustulokset osoittavat, että ihmisten luontainen immuniteetti ei kehity kaupunkimaisessa ympäristössä yhtä tehokkaasti kuin kosketuksessa monimuotoiseen luontoon. Ihminen kohtaa luonnon mikrobeja monia reittejä, kuten hengitysteiden, ruoansulatuskanavan ja ihokontaktin välityksellä. Luontokosketus hyödyttää ihmisen mikrobiomia, vahvistaa immuunipuolustusta ja siten suojaa sairauksilta.

Luontoliikunnan hyödyt:

 • Luonto houkuttelee liikkumaan.
 • Vaihteleva maasto antaa mahdollisuuden harjoittaa jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa.
 • Luonnossa liikkuminen koetaan vähemmän kuormittavana kuin vastaava liikunta sisällä.
 • Liikkuminen luonnossa parantaa mielialaa, vähentää stressiä ja lisää psyykkistä hyvinvointia.
 • Päivittäinen altistuminen mikrobeille lisää vastuskykyä.

Lisätietoa:

UKK-instituutin terveysliikuntasuositukset

Tietoa jokamiehenoikeuksista

Liikunnan terveyshyödyt

Luonnon terveysvaikutuksista

Sivua päivitetty: 28.2.2023