Luontoterveys

Luontoterveys

Luontoterveyden osaamiskeskus vastaa Allergia-, iho- ja astmaliiton Luontoterveysohjelmasta. Luontoterveyden osaamiskeskuksen perusta on Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutissa, joka on vuodesta 1983 ollut Allergia-, iho- ja astmaliiton luontoterveyteen erikoistunut tutkimus- ja tietopalveluyksikkö. Allergia- ja ympäristöinstituutin nimi muutettiin luontoterveyden painotusten pohjalta Luontoterveyden osaamiskeskukseksi vuonna 2023.

Luontoterveydellä tarkoitetaan luonnon myönteisiä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkisen terveyteen ja hyvinvointiin. Kosketus luonnon monipuoliseen mikrobistoon edistää tasapainoista immuunipuolustusta ja suojaa astmalta, allergialta ja muilta tulehduksellisilta sairauksilta.

1. Luontoterveys on luonnon kokonaisvaltaista vaikutusta hyvinvointiimme ja terveyteemme

Luonnolla on lukuisia myönteisiä vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin. Luonto elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä. Jo muutamassa minuutissa verenpaine alenee, lihasjännitys laskee ja pulssi hidastuu.

Stressin hellittäessä tarkkaavaisuus ja keskittyminen kohenevat. Mieli lepää ja myönteiset tunteet lisääntyvät. Luonnossa suhtaudumme toisiin ihmisiin myönteisemmin ja sosiaaliset suhteet syventyvät. Toisaalta on mahdollisuus myös omaan aikaan ja rauhaan.

2. Mikrobit ovat osa luontoterveyttä

Kosketus maaperän monipuoliseen mikrobistoon on tärkeä edellytys immuunijärjestelmämme kehittymiselle ja virheettömälle toiminnalle. Kaupungistunut elintapa ja ympäristö ja siitä johtuva luontokontaktien puute yksipuolistavat ihmisen mikrobistoa. Vähäinen luontokosketus voi johtaa immuunijärjestelmän häiriöön ja aiheuttaa lievän tulehdustilan.

Kroonisille, tarttumattomille kansantaudeille, kuten astmalle ja allergialle, diabetekselle, suolistosairauksille ja sydän- ja verisuonitaudeille, on usein ominaista matala-asteinen tulehdus ja immuunijärjestelmän epätasapaino. Terveydenhuollolle nämä sairaudet aiheuttavat suuret yhteiskunnalliset kustannukset.

3. Parhaiten luontoterveyttä saa monimuotoisesta luonnosta

Luontokosketuksen on oltava riittävää, jotta se edistää terveyttä. Kaikkein voimakkain positiivinen vaikutus saadaan monimuotoisessa luontoympäristössä. Ympäristön laadulla on suuri merkitys.

Asfaltoiduilla tai nurmikon hallitsemilla alueilla mikrobilajisto on hyvin köyhä verrattuna vaikka metsäympäristöön. Kaupunkimetsässäkin kokemus luonnonmukaisuudesta elvyttää parhaiten. Sitä tarjoavat alueen riittävä koko, varttuneet puut ja huomaamaton hoitaminen.

Hyvä lähtökohta on löytää itselle sopiva ja mukava tapa olla luonnossa. Jo muutaman minuutin oleskelu tuo hyvinvointia, mutta aktiivinen liikunta ja vietetyn ajan määrä lisäävät terveysvaikutuksia merkittävästi. Luontoterveyttä hankkiakseen on hyvä käydä kaupungin viheralueilla 2–3 kertaa viikossa tai vierailla 2–3 kertaa kuukaudessa kaupungin ulkopuolisilla monimuotoisilla luontokohteilla.

4. Lähiluonto takaa luontoterveyden

Asumisen lähellä olevan monimuotoisen luonnon on havaittu vähentävän sairausoireita ja lisäävän koettua terveyttä. Suurin osa suomalaisista asuu kaupungeissa, joten niissä tulisi olla riittävästi monimuotoista luontoa terveyden edistämiseksi. Mitä enemmän kaupungeissa on luontoa, sitä merkittävämmät ovat hyödyt terveyteen ja hyvinvointiin.

Luontoliikunnan harrastamiseen vaikuttaa merkittävästi etäisyys puistoihin ja lähimetsien poluille. Luontoalueiden saavutettavuutta lisäämällä ja laatua parantamalla voidaan lisätä ihmisten oleilua luonnossa ja sen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Kaupungeissa yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus ovat avainasemassa siinä, että puistot ja viheralueet ovat kaikkien saatavilla, mahdollisimman lähellä asuinalueita.

5. Hyvinvointia luonnosta voi saada sisälläkin

Ikkunasta näkyvä luonnonmaisema ja sisälle kantautuva luonnonvalo elvyttävät. Luontoaiheiset kuvat, tapetit ja videot antavat luontokokemuksen, ja kuulokkeilla ja kännykällä voi kuunnella veden liplatusta, tuulen huminaa tai linnunlaulua.

Helppo tapa lisätä vihreyttä ovat huonekasvit ja kotiin, kouluun tai toimistoon voi rakentaa viherseinän. Lemmikit tuovat paljon iloa, mutta ne voivat myös monipuolistaa sisätilojen mikrobistoa kantamalla turkeissaan ja tassuissaan multaa ja maaperän hyödyllisiä mikrobeja.

Lue lisää

Lisätietoja

Allergia-, iho- ja astmaliitolla on ollut 80-luvulta lähtien omaa tutkimustoimintaa Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutissa. Sen Luontoterveyden osaamiskeskus on erikoistunut luontoterveyteen.

Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutin ja Luontoterveyden osaamiskeskuksen yhteystiedot

Sivua päivitetty: 15.2.2024