Mitä tietoa etsit?
Luontoliikkujat

Luontoliikkujat - yhdessä luonnollisesti!

Liikunta, varsinkin luontoliikunta, on hyväksi sairastuneille. Vuonna 2019 alkanut Luontoliikkujat-hanke kannustaa jäsenyhdistyksiä järjestämään matalan kynnyksen luontoliikuntaa.

Ryhdy liikuttajaksi

Tule luontoliikkujat-retkille

Järjestä ulkosalla-tapahtuma

Liikunnalla on suuri merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille, mutta liikunnan merkitys korostuu etenkin niiden kohdalla, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Sairaus ei ole este liikunnalle, kunhan sairauden aiheuttamat rajoitteet otetaan huomioon liikkuessa. Liikunnan avulla voidaan ennaltaehkäistä sairauksia, ylläpitää sairastuneiden toimintakykyä ja parantaa heidän fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiaan.

Liikunta on yksi vertaistoiminnan muoto. Se on myös keino aktivoida yhdistysten toimintaa ja tarjota lisäarvoa jäsenyydelle. Liikuntatoiminnan avulla voidaan innostaa toimintaan mukaan uusia ihmisiä ja kohderyhmiä.

Hankkeen tavoitteet:

  • Lisätä ja vakiinnuttaa matalan kynnyksen luontoliikuntatoiminta yhdistyksiin.
  • Aktivoida liikuntavastaavia sekä lisätä heidän asiantuntemustaan sairastuneille sopivasta liikunnasta.
  • Saada vähän liikkuva jäsenistö kiinnostumaan liikunnasta ja ymmärtämään liikunnan merkitys sairauden omahoidossa.
  • Tuoda toimintaan uusia vapaaehtoisia liikuttajia, jotka järjestävät paikallisia, avoimia liikunnallisia vertaistreffejä
  • Luoda yhdistyksiin uusia kontakteja mm. kuntien ja toisten yhdistysten kanssa.

#luontoliikkujat #yhdessäluonnollisesti

Tilaa luontoliikkujat-uutkirje tai kysy lisää hankkeesta: hankekoordinaattori Paula Lehtomäki, puh. 045 676 2328, paula.lehtomaki (a) allergia.fi

Lataa luontoliikkujat-hankkeen esite (pdf)

Luontoliikkujat-hanke on Allergia, iho ja astmaliiton hanke vuosille 2019-2021. Hanke on Opetusministeriön tukema.

Sivua päivitetty: 25.3.2021