Luontoliikkujat

Luontoliikkujat - yhdessä luonnollisesti!

Liikunta, varsinkin luontoliikunta, on hyväksi sairastuneille. Luontoliikkujat-hanke kannusti jäsenyhdistyksiä järjestämään matalan kynnyksen luontoliikuntaa vuosina 2019-2021.

Liikunnalla on suuri merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille, mutta liikunnan merkitys korostuu etenkin niiden kohdalla, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Sairaus ei ole este liikunnalle, kunhan sairauden aiheuttamat rajoitteet otetaan huomioon liikkuessa. Liikunnan avulla voidaan ennaltaehkäistä sairauksia, ylläpitää sairastuneiden toimintakykyä ja parantaa heidän fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiaan.

Liikunta on yksi vertaistoiminnan muoto. Se on myös keino aktivoida yhdistysten toimintaa ja tarjota lisäarvoa jäsenyydelle. Liikuntatoiminnan avulla voidaan innostaa toimintaan mukaan uusia ihmisiä ja kohderyhmiä.

Hankkeen tavoitteet:

  • Lisätä ja vakiinnuttaa matalan kynnyksen luontoliikuntatoiminta yhdistyksiin.
  • Aktivoida liikuntavastaavia sekä lisätä heidän asiantuntemustaan sairastuneille sopivasta liikunnasta.
  • Saada vähän liikkuva jäsenistö kiinnostumaan liikunnasta ja ymmärtämään liikunnan merkitys sairauden omahoidossa.
  • Tuoda toimintaan uusia vapaaehtoisia liikuttajia, jotka järjestävät paikallisia, avoimia liikunnallisia vertaistreffejä
  • Luoda yhdistyksiin uusia kontakteja mm. kuntien ja toisten yhdistysten kanssa.

#luontoliikkujat #yhdessäluonnollisesti

Lataa luontoliikkujat-hankkeen esite (pdf)

Luontoliikkujat hankkeessa luotuja materiaalia löytyy toisaalta tältä sivustolta. Tutustu Ulkosalla-konseptiin ja luontorasteihin.

Hankkeen loppuwebinaari - luontoaikaa -skapa naturtid

Hankkeen loppuwebinaari tarjosi kattavan tietopaketin luontoliikunnan hyödyistä ja näkökulmia luontotoiminnan järjestämiseen erilaisille kohderyhmille. Kaksikielinen webinaari oli suunnattu kaikille luontotoimintaa järjestäville tai toimintaa suunnitteleville.

Webinaarin järjestelyistä vastaa Allergia-, iho- ja astmaliiton Luontoliikkujat-hanke, Folkhälsanin ja Suomen Ladun yhteinen Naturkraft - luonnosta voimaa -hanke. 

Rakas lähimetsä - luonto kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisääjänä, Ann Ojala

Ulkosalla - Utesalar, tapahtumamallin esittely, Paula Lehtomäki & Nea Törnwall

Metsästä on moneksi – monimuotoisen luonnon merkitys ihmisten terveydelle, Kimmo Saarinen

Rörelse och vistelse i naturen och barns hälsa, Carola Ray

Naturkraft i Borgå, Johanna Myrttinen

Luontoliikkujat-hankkeen loppuraportti

Luontoliikkujat-hanke päättyi vuoden 2021 loppuun. Lataa Luontoliikkujat-hankkeen loppuraportti (pdf).

Luontoliikkujat-hanke on Allergia, iho ja astmaliiton hanke vuosille 2019-2021. Hanke on Opetusministeriön tukema.

Sivua päivitetty: 9.9.2022