Mitä tietoa etsit?
Tekstiilit

Tekstiilit

Osa tekstiilikemikaaleista voi aiheuttaa ihoärsytystä ja allergisia reaktioita, mutta suurin riski on tekstiilituotteita valmistavilla työntekijöillä.

Tekstiilien valmistuksessa käytetään paljon erilaisia kemikaaleja. Suurin ympäristöhaitta ja kemikaalialtistuminen tapahtuvat valmistusvaiheessa. Tuotteiden valmistuksen parissa työskenteleville huolellinen suojautuminen on tärkeää.

Tekstiilien loppukäsittely tehdään mekaanisesti koneilla sekä kemiallisesti erilaisilla jälkikäsittelykemikaaleilla, jotta tuotteelle saadaan ominaisuuksia kuten helppohoitoisuus tai käyttömukavuus. Jälkikäsittelykemikaaleilla voidaan esimerkiksi estää tuotetta rypistymästä, auttaa tuotetta pysymään muodossaan tai tehdä tuotteesta likaa ja vettä hylkivä. Lisäksi tuontitekstiileihin, erityisesti kosteudelle herkkiin materiaaleihin, lisätään pitkien kuljetusmatkojen takia kemikaaleja, joiden on tarkoitus estää homeen kasvu tuotteissa. EU:n ulkopuolelta tulevissa tekstiilien valmistuksessa on saatettu käyttää kemikaaleja, jotka ovat EU:ssa kiellettyjä. Uudet vaatteet kannattaa siis pestä ennen käyttöönottoa, erityisesti jos vaate on tilattu tai valmistettu ulkomailla. 

Osa tekstiilikemikaaleista voi aiheuttaa ihoärsytystä ja allergisia ihoreaktioita silloin, kun kemikaalit ovat ihon kanssa kosketuksissa esimerkiksi vaatteiden kautta. Ärsyttäviä tai allergiaa aiheuttavia kemikaaleja voivat olla esimerkiksi formaldehydi, väriaineetkromiyhdisteet tai antimikrobiset aineet kuten biosidit. Kromin käytössä on ollut säädösmuutos vuonna 2015 ja sen osalta on hyvä huomioida, että jos ostaa käytettyjä nahkatuotteita, niissä voi periaatteessa olla suurempi määrä kromia kuin mitä tällä hetkellä uusissa tuotteissa saa olla. Lisätietoja aiheesta löytyy Tukesin sivuilta. 

Tekstiilien kemikaaleja valvotaan

Tekstiilituotteiden turvallisuutta koskevat määräykset pohjautuvat EU:n lainsäädäntöön sekä Suomessa esimerkiksi kuluttajaturvallisuuslakiin.  

Suomessa Tukes ja Tulli valvovat tekstiilien turvallisuutta pistokokeilla. Tullilaboratorio testaa pistokokein vuosittain noin 500 tekstiilinäytettä, joista määräysten vastaisia näytteitä on keskimäärin 5 - 14 %. Näytteistä tutkitaan esimerkiksi atsoväriaineet, kromi(VI)-yhdisteet, dimetyylifumaraatti, nikkeli, kadmium, lyijy sekä tietyt ftalaatit.

Maahantuoja ja myyjä ovat vastuussa tekstiilin turvallisuudesta.

Sivua päivitetty: 28.12.2020