Liikunta ja luonto

Liikunta ja luonto

Liikunta ja luonnossa oleminen tukevat terveyttä. Samalla luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edistää myös ihmisten hyvinvointia.

Luontoliikkujat-hanke kannustaa jäsenyhdistyksiämme järjestämään matalan kynnyksen luontoliikuntaa. Lähde liikuttajaksi tai pelaa luontoliikuntabingoa!

Terve askel luontoon -hanke torjui vuosina 2017-2020 haitallisia vieraslajeja ja vaalii terveyttä. Hankkeen piirissä järjestettiin vieraslajitalkoita ja koulutettiin vieraslajien poistoon keskittyviä iskujoukkoja usealla paikkakunnalla ympäri Suomea.

Luontoliikunnassa liikunnan hyödyt yhdistyvät luonnon tuomiin terveysvaikutuksiin. Luontoliikunta soveltuu kaikille – ikään ja terveydentilaan katsomatta. Luonto tarjoaa myös oivallisen harrastusympäristön monelle liikuntamuodoille. 

Sairaus ei ole este liikunnalle, kunhan sairauden aiheuttamat rajoitteet otetaan huomioon liikkuessa. Liikunnasta saa parhaan hyödyn irti, kun se on säännöllistä. Siksi sopivan liikuntamuodon löytäminen on tärkeää.

Onnistunut liikuntatapahtuma on hyvin suunniteltu ja siitä tiedotetaan avoimesti yhdistyksen jäsenistölle ja mahdollisesti laajemminkin. Hyvään tapahtumaan on kaikkien helppo tulla ja tapahtumasta jää hyvä mieli. Onnistunut tapahtuma aktivoi osallistumaan toisen kerran.

Sivua päivitetty: 17.8.2023