Lasten ja nuorten astma

Lasten ja nuorten astma

Astma on maassamme lasten yleisin pitkäaikaissairaus, jota sairastaa noin 5–7 prosenttia lapsista.

Astma on keuhkoputkien limakalvojen tulehduksellinen tila, jossa oireet voivat olla kausiluonteisia tai ympärivuotisia. Oireiden vaikeusaste vaihtelee. Astmaa sairastavien lasten lisäksi samansuuruisella joukolla on ajoittaisia astman kaltaisia oireita.

Suurimalla osalla lapsiastmaatikoista on myös jokin allergia, jolloin puhutaan allergisesta astmasta. Astman syntyyn vaikuttaa perinnöllisyys ja ympäristötekijät.

Pienten lasten astman diagnosointi on vaikeampaa kuin kouluikäisellä tai aikuisella. Astmaselvittelyt pohjautuvat pitkälti vanhempien havaintoihin oireista.

Lasten astman hoidossa on keskeistä astmatulehduksen rauhoittaminen säännöllisellä lääkityksellä sekä mahdollisuuksien mukaan oireita pahentavien tekijöiden välttäminen. Myös astmaa sairastavaa lasta kannattaa rohkaista liikkumaan. Avaava lääke on hyvä kuitenkin pitää mukana.

Kun astmalapsi menee kouluun tai päiväkotiin, saumaton yhteistyö ja tiedonkulku on välttämätön vanhempien ja päiväkodin, koulun sekä harrastuspaikan välillä.
 

Lisätietoa ja hyödyllistä materiaalia

Lataa opas: Nuorten astma (PDF)

 Lataa Nuorten astma - opas (PDF)

Sivua päivitetty: 6.10.2023