Astman pahenemisvaiheen hoito

Astman pahenemisvaiheen hoito

Pahenemisvaiheessa astman oireet lisääntyvät ja avaavaa lääkitystä on syytä lisätä kuuriluontoisesti.

Astman pahenemisvaihe johtuu yleisimmin hengitystieinfektiosta tai altistumisesta astmaoireita pahentaville tekijöille. Näitä astmaoireita pahentavia tekijöitä voivat olla tupakansavu, siitepöly ja muut allergeenit, katupöly, kylmä ilma tai kova fyysinen rasitus. 

Oireiden tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta pahenemisvaiheen eteneminen pystytään ehkäisemään. Oireiden ilmaantuessa lisätään avaavan hengitettävän lääkkeen annosmäärää lääkärin ohjeen mukaan kuuriluonteisesti.

Jos oireet eivät helpota muutaman päivän sisällä, pitää hakeutua lääkärin arvioon. Lääkäri arvioi tällöin tarpeen lisälääkitykselle. Jos pahenemisvaiheita on useammin kuin kaksi kertaa vuodessa niin silloin on syytä arvioida astman hoitotilannetta erikoissairaanhoidossa.

Uuden käypä Hoito-suosituksen päivityksen myötä astman pahenemisvaiheiden omahoidossa on luovuttu inhaloitavan kortisoniannoksen rutiininomaisesta suurentamisesta. Rutiininomaisen hoitavan lääkkeen annostuksen tilapäisen nostamisen poisjättäminen hoito-ohjeista ei tarkoita sitä, etteikö lääkitystä voisi tehostaa suunnitellusti etukäteen. Jos esimerkiksi siitepölyaikana astman hoitotasapaino heikkenee, lääkäri voi ohjeistaa nostamaan hoitavan lääkkeen määrää siitepölykauden ajaksi. Tai syksyn rinovirusepidemioissa oireilevalle lapselle voidaan ajatella suurempaa annosta alkusyksyn ajaksi tai asepalvelustaan aloittavalle henkilölle tehostettua hoitavaa lääkitystä 2 ensimmäisen kuukauden ajaksi, jolloin pahenemisvaiheiden riski on suurentunut.

Kaikilla astmaa sairastavilla tulee olla kirjalliset ohjeet pahenemisvaiheen hoitoon.

Lue myös: Liikunta ja astman pahenemisvaiheet >>

Sivua päivitetty: 5.5.2022