Mitä tietoa etsit?
Arvot ja strategia

Arvot ja strategia

Arvomme ovat osallisuus, luotettavuus ja rohkeus.

Meidän arvomme 2018-2020

Osallisuus : Toimintamme perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen jäsenistön, jäsenyhdistysten ja liiton kesken. Olemme kiinnostuneita sairastuneiden ja läheisten odotuksista ja tarpeista. Haluamme tukea heitä arjessa. Kynnys on mahdollisimman matala tulla mukaan toimintaan ja vaikuttaa itseään koskettaviin asioihin. Arvostamme vapaaehtoisten työpanosta.

Luotettavuus : Tutkittu tieto ja kokemustieto ovat toiminnan perusta. Haluamme, että kaikkien ulottuvilla on turvallista ja monipuolista tietoa arjen tueksi. Tieto on niin yksilön, suuren yleisön, päättäjien, asiantuntijoiden ja sidosryhmien käytössä. Toiminnan lähtökohtana on avoimuus ja läpinäkyvyys.

Rohkeus: Haluamme olla rohkeita ja innovatiivisia, jotta pysymme ajan hermolla. Olemme avoimia muutoksille ja olemme valmiita tarttumaan haasteisiin. Rohkaisemme yksilöä toimimaan oman sekä yhteisen edun hyväksi. Tutkittu tieto ja arjen asiantuntijuus toimivat selkänojana rohkeudelle.
 

Strategiset painopisteemme 2018-2020

  1. Parempien palveluiden ja hoitojen turvaaminen sairastuneille ja heidän läheisilleen edunvalvonnalla, vaikuttamis- ja kehittämistoiminnalla sekä alan keskeisenä asiantuntijana toimimalla.
  2. Jäsenyhdistysten ja liiton toimintaedellytysten turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
  3. Järjestötyön hyvän hallinnon ja seurannan, sekä jäsenyhdistysten keskinäisen vuorovaikutuksen ja vertaisoppimisen kehittäminen.
  4. Henkilöjäsenten, sairastavien ja kansalaisten kiinnostuksen, osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä terveysjärjestötyön näkyvyyden kehittäminen.
  5. Tavoitteellisen yhteistyön kehittäminen muiden järjestöjen ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Sivua päivitetty: 4.6.2020