Strategia 2021 - 2025

Strategia 2021 - 2025

Liiton uusi strategia hyväksyttiin syksyn 2020 liittokokouksessa.

Visio ja arvot

Allergia-, iho- ja astmaliitto edistää ja tukee ihmisten arjen sujuvuutta sekä toimii aktiivisena ja näkyvänä yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Toiminnan perustana asiantuntijuus ja tieto
Yhdessä tekeminen ja toimiminen
Ihmiskeskeisyys ja arjessa mukana oleminen

Strategian painopisteet

1. Tiedon ja tietoisuuden lisääminen pitkäaikaissairauksien vaikutuksista elämänlaatuun

2. Allergiaa, ihotautia ja astmaa sairastavien aseman vahvistaminen terveydenhuollossa

3. Pitkäaikaissairauksien aiheuttaman taloudellisen taakan keventäminen

4. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan edellytysten turvaaminen

Liiton strategian painopisteitä tuodaan monipuolisesti esiin viestinnän eri keinoin. Asiasisältöjen ohella korostetaan yksittäisten ihmisten omia kokemuksia. Asiakasosallisuuden roolia vahvistetaan liiton toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Tarjotaan toimintaa ja palvelua matalalla kynnyksellä muun muassa panostamalla tuen ja tiedon viestintään. Annetaan ihmisille opastusta ja neuvontaa arjen haasteista selviytymiseksi. Tuodaan aktiivisesti esiin omia näkökulmia muun muassa antamalla lausuntoja lakiuudistuksiin sekä ottamalla kantaa havaittuihin epäkohtiin ja muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. 

Avaa infograafi liiton strategiasta.

Sivua päivitetty: 26.1.2021