Ikääntyneen astma on usein alihoidettu

2.5.2023

Ikääntyneen astma on monesti alidiagnosoitu ja -hoidettu. Panostamalla astman varhaiseen tunnistamiseen ja hyvään, kokonaisvaltaiseen hoitoon parannettaisiin iäkkäiden astmaatikkojen toimintakykyä ja vähennettäisiin sairauden hoitokuluja, painottaa Allergia-, iho- ja astmaliitto Astmatietoviikolla 1.–7.5.

Vanhuusiässä astma on yleinen sairaus. Yli 60-vuotiaista naisista astmaa sairastaa 16,6 prosenttia, miehistä 10 prosenttia. Ikääntyneillä astman oireet ovat usein epätyypillisiä, joten sen tunnistaminen on haasteellisempaa. Heillä voi olla myös muita sairauksia, jotka saattavat vaikeuttaa astman tunnistamista tai aiheuttaa samankaltaisia oireita. Kun astmaa ei tunnisteta, se jää hoitamatta.

– Mitä aikaisemmin astma tunnistetaan ja sen hoito aloitetaan, sitä parempana pysyy ikääntyneen toimintakyky ja elämänlaatu. Myös yhteiskunta hyötyy, kun hoitokulut pienenevät, toteaa allergia-, iho- ja astma-asiantuntija Katariina Ijäs.

Ratkaisuksi astman parempaan tunnistamiseen ja hoitamiseen liitto esittää astmaan erikoistuneiden astmahoitajien kouluttamista hyvinvointialueille sekä terveys- ja hoitosuunnitelmien tehokkaampaa käyttöä. Pitkäaikaissairaan hoidon tulee olla suunnitelmallista ja jokaiselle on tehtävä omahoidon tueksi terveys- ja hoitosuunnitelma. Liitto myös kannattaa seniorineuvolatoiminnan kehittämistä.

Ammattilaiset toivovat aikaa ja koulutusta astman hoitamiseen

Allergia-, iho- ja astmaliiton tekemän kyselyn mukaan astmaa sairastavien parissa työskentelevät ammattilaiset kaipaavat lisää aikaa ja koulutusta astmaa sairastavien ohjaukseen ja hoitamiseen. Lisäksi he arvioivat, että astmaa sairastaville ei ole kovin usein tehty terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Kysely toteutettiin alkuvuonna 2023 ja siihen vastasi 139 ammattilaista.

Kyselyyn vastanneista 44 prosenttia arvioi tarvitsevansa lisäkoulutusta astman eri hoitovaihtoehdoista. Kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että heillä ei ole tarpeeksi aikaa astmaa sairastavan ohjaukseen ja neuvontaan. Vain vajaa kolmannes arvioi, että astmaatikoille oli tehty terveys- ja hoitosuunnitelma.

Vastaajien mukaan iäkkään ohjaukseen tulee varata riittävästi aikaa ja ohjeiden tulee olla selkeitä ja helppoja. Iäkkään fyysiset ja kognitiiviset rajoitukset voivat heikentää lääkkeenottotekniikkaa. Ja jos hän on tottunut tietynlaiseen tekniikkaan, sitä saattaa olla vaikea enää muuttaa. Ikääntyneelle astmaatikolle ei ole välttämättä selvää, mihin tarkoitukseen lääkettä on määrätty ja miten se vaikuttaa. Lisäksi monisairaalla astma voi jäädä muiden sairauksien varjoon.  

Astmatietoviikolla 1.–7.5.2023 kiinnitetään huomio ikääntyneiden astman hyvään hoitoon. Kun happi kulkee, niin jalka nousee. Kampanjaviikolla Allergia-, iho- ja astmaliitto ja sen jäsenyhdistykset järjestävät eri puolilla Suomea tapahtumia, tarjoavat tietoa, neuvontaa ja vertaistukea.

Lisätietoja

Asiantuntija, allergia, iho ja astma, Katariina Ijäs, Allergia-, iho- ja astmaliitto, puh. 040 188 1540, etunimi.sukunimi@allergia.fi

Astma
Astmatietoviikko

Sivua päivitetty: 2.5.2023