Allergia-, iho- ja astmaliiton teesit eduskuntavaaleihin 2023

Allergia-, iho- ja astmaliiton keskeiset vaaliteemat perustuvat liiton strategiaan. Viestinä tuleville kansanedustajille liitto haluaa muistuttaa neljästä keskeisestä asiakokonaisuudesta: sairastamisen hinta, työelämähaasteet, hoitojen ja palveluiden yhdenvertaisuus sekä ilmastomuutoksen terveysvaikutukset.

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään huhtikuun 2. päivä 2023. Kansanedustajien merkitys lainsäätäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana on säilynyt vahvana. Monet kansanedustajista toimivat luottamushenkilöinä myös hyvinvointialueiden ja kuntien valtuustoissa. Tämän vuoksi moni kansanedustaja on mukana myös siinä toiminnassa, jossa mietitään, miten lakeja tulisi soveltaa käytännössä. Allergia-, iho- ja astmaliiton vaaliteesit muistuttavat kansanedustajaehdokkaita allergisille, ihotautia sairastaville ja astmaatikoille keskeisistä teemoista:

1. Sairastaminen on liian kallista

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja omavastuut ovat monelle kohtuuttomia. Erityisesti monisairailla ja perheissä, joissa on useita pitkäaikaissairaita, taloudellinen rasitus voi olla kohtuuton. Sairastaminen aiheuttaa myös epäsuoria kustannuksia, joita ei aina oteta huomioon julkisessa keskustelussa. Kaikki kustannukset eivät kerrytä terveydenhuollon maksukattoa.

Pitkäaikaissairauksien aiheuttamaa taloudellista taakkaa tulee keventää. Asiakasmaksulain uudistuksessa tulee arvioida muun muassa mahdollisuus yhdistää kolme maksukattoa yhdeksi.

2. Työelämä kuuluu kaikille

Työllisyyspalveluita tulee kehittää siten, että niillä pystytään paremmin turvaamaan pitkäaikaissairaiden asemaa työelämässä. Pitkäaikaissairauksien vaikutukset työelämään ovat vielä huonosti tunnettuja. Konkreettisen tuen lisäksi tarvitaan myös asennemuutosta: pitkäaikainen, toimintakykyä heikentävä sairaus ei välttämättä aina näy ulospäin. Pitkäaikaissairaiden aseman turvaaminen työelämässä vaatii monialaista ammattilaisyhteistyötä.

3. Hoitoihin ja palveluihin pääseminen yhdenvertaiseksi

Hoitoon tai palveluihin pääsemisen polut eivät aina etene yksilön tarpeiden mukaan. Hoitoon ja palveluiden piiriin pääsemisen esteenä voi olla erilaiset käytänteet ja ohjeistukset eri hyvinvointialueilla.

Hyvinvointialueiden vastuulla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen valvontaa on vahvistettava. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi viranomaisvalvontaan ja hyvinvointialueiden omavalvontaa on saatava riittävästi resursseja.

4. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista on saatava lisää tietoa

Ilmastonmuutos on suuri terveysriski. Ilmastonmuutos saattaa lisätä useiden pitkäaikaissairauksien negatiivisia vaikutuksia. Tämä saattaa edelleen lisätä yhteiskunnallista, taloudellista ja henkilötason taakkaa. Tarvitaan lisää tutkittua tietoa ilmastomuutoksen yhteydestä pitkäaikaissairastamiseen.

Lataa esite liiton vaaliteeseistä.

Allergiat, ihosairaudet ja astma koskettavat satojatuhansia suomalaisista. Sairauksien vaikeimmat muodot saattavat olla merkittävästi toimintakykyä alentavia.   

  • Arviolta joka kolmannella aikuisista on allergisia oireita.
  • Atooppista ihottumaa on joskus elämänsä aikana sairastanut 25–30 prosenttia aikuisista.
  • Astmaa sairastaa 10 prosenttia 30 vuotta täyttäneistä miehistä ja 14 prosenttia naisista.
  • Erilaisia harvinaisia ihosairauksia on satoja

Allergiat, ihosairaudet ja astma aiheuttavat niin kansantaloudellisia kuin henkilökohtaisia kustannuksia. Vuoden 2020 lopussa noin 5 prosenttia väestöstä oli oikeutettu kroonisen keuhkoastman tai muun keuhkosairauden vuoksi lääkkeiden erityiskorvaukseen. Kotitaloudet maksavat Suomessa suuremman osan terveydenhuollon kuluista kuin muissa Pohjoismaissa.

Sivua päivitetty: 23.11.2022