Vaikeat palovammat

Vaikeat palovammat

Palovamman ensiapuna vammaa viilennetään haalealla vedellä. Vaikeat palovammat vaativat pitkän kuntoutuksen.

Palovammaksi kutsutaan kudostuhoa, joka on lämmön, sähkövirran tai syövyttävän aineen aiheuttama. Tyypillisimmät palovamman aiheuttajat aikuisilla ovat liekki ja kuumat nesteet. Lapsilla kuumat nesteet ovat selkeästi yleisin vamman aiheuttaja. Palovamman vaikeusasteeseen vaikuttaa vamman aiheuttava lämpötila, jännitteen suuruus tai kemiallisen aineen vahvuus ja altistusaika. 

Suomessa palovammojen vuoksi arvioidaan 20 000 henkilön hakeutuvan terveydenhuoltoon vuosittain. Sairaalahoitoon joutuu 1 000 ihmistä, joista on puolet lapsia. Tehohoitoa vaativia hengenvaarallisia palovammoja saa noin 50 suomalaista vuosittain. Palovammat muodostavat kaikista vammoista noin viisi prosenttia.

Ensiapuna palovammojen hoidossa on altistuksen poisto, esimerkiksi palavien vaatteiden sammutus ja riisuminen tai kuuman nesteen kasteleman vaatteen riisuminen. Tämän jälkeen palovamma-aluetta viilennetään 10–20 minuutin ajan 25-asteisella juoksevalla vedellä. Pienten lasten kohdalla on huomioitava koko kehon jäähtyminen palovamma-aluetta viilennettäessä.

Tehohoitoa vaativat laajat palovammat hoidetaan palovammojen hoitoon erikoistuneissa palovammayksiköissä. Suomen ainoa palovammayksikkö on HYKS Jorvin sairaalassa Espoossa. 

Hyvän haavojen hoidon ja sopivien haavasidosten avulla pyritään luomaan haavoille suotuisa paranemisympäristö ja ehkäisemään haavojen tulehtuminen. Syvemmät toisen ja kolmannen asteen palovammat aiheuttavat lähes aina näkyviä arpia.

Riittävä ruokailu palovamman jälkeen tukee toipumista ja vähentää palovamman ja vuodelevon aiheuttamaa lihaskatoa. Fysio- ja toimintaterapiaa voidaan käyttää palovamman jälkeisessä kuntoutuksessa. Palovammasta toipuvalle myös henkinen tuki on tärkeää.
 

Lisätietoa

Lataa opas: Vaikeat palovammat (PDF)

Lataa opas: Vaikeat palovammat (PDF)

Teksti HYKS Jorvin sairaalan teho- ja palovammaosasto U2: plastiikkakirurgian erikoislääkäri Jussi Valtonen, sairaanhoitaja YAMK Katarina Andersson, sairaanhoitaja AMK Pia Tiimo, auktorisoitu haavanhoitaja Sari Ilmarinen, sairaanhoitaja AMK, haavanhoitaja Lotta Korkeaniemi, ravitsemusterapeutti Salla Juselius, toimintaterapeutit Salla Lempiäinen, Anna Piironen, fysioterapeutit Sirkku Vuolle, Katja Repetti, Jenny Vuonoranta, sairaanhoitaja, kriisityön tukihenkilö Riitta Tasanen, sairaanhoitaja, auktorisoitu seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen, sosiaalityöntekijät Anna-Kaisa Raatikainen, Klaudia Kokkola

Lataa artikkeli: "Palovamman kokenut rakentaa elämän pala palalta uudeksi" (PDF)

Sivua päivitetty: 9.6.2023