Vaikeat palovammat

Suomessa arvellaan vuosittain ainakin 20 000 henkilön hakeutuvan palovamman johdosta lääkärin hoitoon. Sairaalahoitoon joutuu vajaat 1 000 ihmistä, joista puolet on lapsia. Tehohoitoa vaativia hengenvaarallisia palovammoja saa noin 50 suomalaista vuosittain. Palovammat muodostavat kaikista vammoista noin viisi prosenttia.

Vaikea palovamma suistaa ihmisen elämän normaa­leilta raiteiltaan äkillisesti ja pitkäaikaisesti, useimmiten onneksi ei kuitenkaan lopullisesti. Potilasta ympäröi­vät läheiset joutuvat myös ennen kokemattomaan tilanteeseen, josta heillä ei ole juurikaan tietoa.

Tämän oppaan tarkoituksena on valottaa palovamma­hoidon ja -kuntoutuksen eri osa-alueita ja siten aut­taa potilasta ja hänen läheisiään ymmärtämään hoi­don perusteita ja luomaan uskoa pitkäjänteisen hoidon hyviin tuloksiin. Lisäksi oppaassa käsitellään palovam­man kokeneen sosiaaliturvaa sekä selviytymistä takai­sin normaaliin elämään palovamman jälkeen.

Oppaan ovat tehneet palovammahoidon ammattilai­set, joilla on viimeisin tieto ja laaja kokemus vaikei­den palovammojen hoidosta. Opasta ovat työstäneet myös sosiaaliturvan ja järjestötoiminnan asiantuntijat.

Jyrki Vuola, osastonylilääkäri, dosentti, Töölön sairaalan palovammaosasto