Allergisen ruokavalio

Allergisen ruokavalio käytännössä

Ruoka-allergia ja sen vaatima ruokavaliohoito ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat oireiden voimakkuudesta. Voimakkaita oireita aiheuttavaa ruokaa on syytä välttää ehdottomasti, mutta lievästi allergisoivia ruokia saattaa pystyä syömään oireiden rajoissa.

Nykysuositusten mukaan allergioiden hoidossa pyritään pois turhista kielloista ja välttämisestä. Lievissä oireissa ruoka-ainetta voi nauttia oireiden sallimissa rajoissa. Niin sanottuja ”yleisesti allergisoivia ruoka-aineita” ei ole olemassa. Ruokavaliohoitoihin ei tule ryhtyä pelkkien laboratoriotestitulosten perusteella. Useimmat allergiset sietävät pieniä määriä allergeenia. Pienet allergeenimäärät ravinnossa voivat myös ylläpitää ja tukea sietokykyä.

Jos kyse on voimakkaista oireista tai ravitsemuksellisesti keskeisistä ruoka-aineista, on syytä hakeutua lääkäriin oikean ruokavalion löytämiseksi. Myös pitkään jatkuva ruoansulatuskanavan oireilu on aina selvitettävä lääkärin tutkimuksilla. Kun ruoka-allergia diagnoosi on luotettavasti tehty, lääkäri ja ravitsemusterapeutti ohjaavat ruokavaliohoidossa.

Allergia ja sen hoito ovat aina yksilölliset, ja sopivan ruokavalion määrittelee allergisiin sairauksiin perehtynyt lääkäri. Voimakkaisiin oireisiin on suhtauduttava vakavasti ja allergisten reaktioiden tehokkaaseen hoitoon on varauduttavalla hyvällä ohjauksella.

Vakava ruoka-allergia voi aiheuttaa hengenvaarallisen reaktion. Siksi allergisoivan ruoka-aineen täydellinen välttäminen on tärkeää. Ruoka-allergia voi aiheuttaa myös lieviä vaarattomia oireita, jolloin välttämisen tarkkuus on yksilöllistä.

Sivua päivitetty: 5.12.2022