PEF-seuranta

PEF-seuranta

PEF-puhallusseuranta on astman perustutkimus. PEF-puhallus kertoo hengityksen ulospuhallusvoimakkuudesta ja sen vaihtelusta. PEF-seurantaa käytetään sekä silloin kun selvitetään, onko kyseessä astma, että astman hoidon seurannassa.

PEF-mittarit

Jokaisella astmaa sairastavalla tulisi olla oma mittari. Mittareita voi ostaa esimerkiksi allergia- ja astmayhdistyksistä sekä apteekista. Mittareita on erilaisia. Tärkeintä on huomioida uutta mittaria ostaessa, että asteikko vanhaan mittariin verrattuna voi olla erilainen. Tämä vaikuttaa tulosten tulkintaa ja siksi on syytä kertoa hoitavalle yksikölle mittarin vaihdosta. Astmaa sairastavalle riittää ihan normaali perusmittari.  Jos mittaria käyttää säännöllisesti, mittarin puhdistukseen ja vaihtoväliin on syytä kiinnittää huomiota. Mittari tulisi puhdistaa säännöllisessä käytössä kuukausittain. Yleisohje on kotikäytössä, että mittaria liotetaan miedossa lämpimässä saippuavedessä muutaman minuutin ja annetaan sen kuivua vapaasti. Mittarin vaihtoväliksi suositellaan kolmea vuotta.

PEF-puhallusseuranta on astman perustutkimus. PEF- puhallusseuranta kertoo hengityksen ulospuhallusvoimakkuudesta ja sen vaihtelusta.  Seurannan tekeminen diagnoosivaiheessa on tärkeä tutkimus ja siinä selvitetään aamu- ja iltapuhallusten vaihteluita sekä hengittävän keuhkoputkia avaavan lääkkeen vaikutusta puhalluslukemiin. Diagnoosivaiheessa puhallusseurantaa tehdään kahden viikon ajan lääkärin/ hoitajan ohjeiden mukaan.  Kun astmadiagnoosi on saatu, puhallusseurantaa tehdään myös hoidon arvioinnin yhteydessä. Silloin riittää yleensä viikon puhallusseuranta ja hengitettäviä lääkkeitä käytetään säännöllisesti lääkärin ohjeen mukaan. Hengitettäviä lääkkeitä ei tällöin tauoteta, ellei lääkäri toisin määrää.

PEF-seurannan toteuttaminen

Puhalluksia tehdään aamulla ja illalla. Aamulla on tärkeää puhaltaa ensimmäiset kolme puhallusta heti herättyään. Tämän jälkeen otetaan keuhkoputkia avaavaa lääkettä lääkärin ohjeen mukaan ja annetaan lääkkeen vaikuttaa vähintään 15 minuuttia ja sen jälkeen puhalletaan uudestaan kolme puhallusta. On tärkeää, että lukemat eivät poikkea toisistaan enempää kuin 20l/minuutissa. Perättäisiä puhalluksia suositellaan tehtäväksi korkeintaan 5. Kaikki lukemat sekä ennen että jälkeen lääkkeenottoa kirjataan kaavakkeeseen. Illalla puhallukset tehdään suurin piirtein samaan aikaan päivittäin ja toistetaan samalla tavalla kuin aamullakin eli 3 puhallusta ennen lääkkeenottoa ja noin 15 minuuttia lääkkeenoton jälkeen. Kaikki arvot kirjataan jälleen kaavakkeeseen.

Puhallusseurantaa tehdään kotona 1-2 viikon ajan. Diagnoosivaiheessa, eli kun halutaan selvittää, onko kyseessä astma, PEF-puhallusseurantaa tehdään 2 viikon ajan. Puhallusten yhteydessä otetaan keuhkoputkia avaavaa lääkettä lääkärin ohjeen mukaan. Diagnossivaiheen seurannan aikana ei käytetä hoitavaa astmalääkettä.

Kun halutaan seurata, onko astma hoitotasapainossa, riittää viikon PEF-seuranta. Seurannan aikana käytetään normaalisti säännöllisesti käytettäviä astmalääkkeitä ja tarvittaessa lääkärin ohjeen mukaan keuhkoputkia avaavalla lääkkeellä.

PEF-seurannan tulokset tulkitsee ja mahdollisen diagnoosin tekee aina hoitava lääkäri. Ota hoitavaan lääkäriin yhteyttä myös, jos huomaat omatoimisessa PEF-seurannassa poikkeavia tuloksia.

PEF-puhallusseurantaa käytetään apuna astman diagnosoinnissa yli 12 vuotiailla. Alle 12 vuotiaden PEF-puhallustekniikka ei ole luotettava tähän tarkoitukseen.

Oikea puhallustekniikka on seurannassa tärkeää. Siihen saa apua terveydenhuollosta, apteekista sekä allergia- ja astmaneuvojilta.

PEF- puhallausseurannan tekeminen

Puhallusseurantaa tehdään aamuin illoin, ja lisäksi silloin kun on oireita. Mittausajankohdat tulisi olla suurin piirtein samat aamuisin ja iltaisin. Eli jos puhallat aamulla klo 8, tee se seuraavana aamuna suurin piirtein samaan aikaan.

 • Puhalla 3 puhallusta aamulla heti herättyäsi
 • Ota keuhkoputkia avaavaa lääkettä lääkärin ohjeen mukaan (jos olet saanut ohjeen käyttää avaavaa lääkettä puhallusten yhteydessä)
 • Puhalla 15 - 20 minuutin kuluttua uudelleen 3 puhallusta
 • Toista sama illalla

Puhallusohjeet

 • Nollaa mittari ennen puhallusta
 • Tee puhallukset aina samassa asennossa istuen tai seisten
 • Vedä keuhkot mahdollisimman täyteen ilmaa ja aseta suukappale tiivisti huulten ja hampaiden väliin
 • Pidä mittari vaakatasossa ja puhalla voimakas, lyhyt ulospuhallus - huomioi, etteivät sormet ole viisarin esteenä
 • Kirjaa lukema taulukkoon 
 • Toista puhallus 2 kertaa  - yhteensä siis 3 puhallusta
 • Kirjaa kaikki puhallukset taulukkoon - puhallukset eivät saa erota toisistaan yli 20l/min
 • Asteikolle merkitään paras puhalluslukema ennen lääkkeenottoa ja sen jälkeen

Katso ohjevideo: PEF-puhallus

************

Kaipaatko tukea arkeen astman kanssa? Liity jäseneksi!

************
 

PEF-taulukko ja ohje

Käytä taulukkoa PEF-seurannan tukena. Taulukon mukana on myös PEF-seurannan ohje.

Lataa PEF-taulukko ja sen täyttöohje (PDF)
Lataa PEF-taulukko koneella täytettävänä XLS-tiedosto
Ladda PEF-uppföljningstabell på svenska (PDF)
 

PEF-viitearvot ikäryhmässä 15-85-vuotiaat

Lataa PEF-viitearvot -kuvaaja (PDF)

PEF-mittareita on erilaisia. Suositus on, että astmaa sairastavalla olisi oma mittari.
 

Sivua päivitetty: 26.8.2022