Vaikuttaminen

Vaikuttaminen

Liitto edistää toiminnallaan allergiaa, ihotauteja ja astmaa sairastavien asemaa yhteiskunnassa.

Liitto tekee edunvalvontaa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Keskeisiä edunvalvonnan muotoja ovat vaikuttaminen säädösvalmisteluun, aloitteiden ja selvitysten tekeminen sekä osallistuminen julkiseen keskusteluun. Käytännön edunvalvonnassa on mukana koko henkilökunta.

Yhteistyö eri järjestö- ja viranomaisverkostojen kanssa on merkityksellinen osa liiton toimintaa. Keskeisinä verkostoina ovat sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö SOSTE ja eduskunnan allergia- ja astmaverkosto.Keskeisiä teemoja verkostoyhteistyössä ovat muun muassa kansallinen allergiaohjelma, harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma, pitkäaikaissairauden aiheuttamat kustannukset ja pakkaamattomien ruoka-ainetuotteiden allergeenit.

Liitto seuraa kansallista lainsäädäntövalmistelua ja tekee lausuntoja lakiehdotuksiin. Lisäksi osallistutaan oman alan kansainvälisten järjestöjen toimintaan tuomalla esiin suomalaista ja pohjoismaista näkökulmaa kansainväliseen edunvalvontaan.

Vaikuttamistoiminnassa hyödynnetään monikanavista viestintää, jossa tuodaan esiin keskeisiä edunvalvonnallisia teemoja. 

Sivua päivitetty: 15.12.2022