Mitä tietoa etsit?
Allergiasäätiö

Allergiasäätiö

Allergiasäätiön tarkoituksena on säädekirjan ja säätiön sääntöjen mukaan toimia yhteistoiminnassa allergisten sairauksien vastustamistyötä harjoittavien ja tukevien henkilöiden, viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa mainittujen sairauksien ehkäisemiseksi sekä näitä sairauksia potevien aseman helpottamiseksi ja heidän huoltonsa edistämiseksi, parantaa allergisia sairauksia koskevaa tietämystä ja edistää näiden sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa koskevaa tieteellistä tutkimusta sekä aikaansaada näitä sairauksia poteviin  kohdistuvaa yleistä ymmärrystä, tukea mainittuja sairauksia potevia henkisesti sekä aineellisesti ja osallistua kansainvälisissä puitteissa tapahtuvaan allergisten sairauksien vastustamistyöhön.

Osana tarkoituksensa toteuttamista Allergiasäätiö myöntää apurahoja allergioita ja astmaa koskevaan tutkimustyöhön ja matka-apurahoja, allergia-alan opinto-, kongressi- ja esitelmämatkoihin. Apurahoista päättää Allergiasäätiön hallitus hakemusten perusteella.

Allergiasäätiön hallitus 2022 - 2024

Kyösti Vesterinen, puheenjohtaja
Paavo Voutilainen, varapuheenjohtaja
Timo Petäjämäki
Tuula Petäys
Jukka Salminen

Vuoden 2021 apuraha myönnettiin tutkija Maria Valkoselle

Allergiasäätiön hallitus päätti syyskokouksessaan 30.11.2021 myöntää avustusta tutkija Maria Valkoselle 4 000 euroa ”Indoor microbial exposures in relation to asthma and atopy” väitöskirjan ja väitöstilaisuuden kustannuksiin. Apuraha myönnettiin Valkosen hakemuksen mukaisesti.

Vuonna 2021 apurahojen myöntämisessä painotettiin sellaista tutkimusta, joka arvioi järjestötyön vaikutuksia allergiaa sairastavien henkilöiden ja heidän perheidensä elämässä. Apurahoja myönnetään vuosittain enintään Allergiasäätiön talousarvioon budjetoitu määrä. Vuodelle 2021 apurahaa oli budjetoitu 16 500 euroa. 

Vuoden 2022 apurahan suuruus on myös 16 500 euroa ja haku avataan myöhemmin keväällä.

Sivua päivitetty: 9.12.2021