Yleisimmät astmalääkkeet

Yleisimmät astmalääkkeet

Hengitettävä astmalääke voi olla sumutemainen tai jauhemainen. Lääke annostellaan ja hengitetään siihen tarkoitetusta laitteesta, inhalaattorista.

Sumutemainen lääke hengitetään pitkään ja rauhallisesti, useimmiten tilanjatkeen kautta. Tilanjatke antaa enemmän aikaa hengittää lääke perille. Jauhemainen lääke hengitetään napakammin kuin sumutelääke, eikä se vaadi erillistä tilanjatketta.

Erilaisia inhalaattoreita on paljon. Siksi on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilainen opastaa inhalaattorin käyttöön. Lääkkeenottoa helpottaa, jos kaikki astmalääkkeet otetaan samanlaisella inhalaattorilla.

Astmaa sairastavilla saattaa olla myös muita hengitettäviä lääkkeitä, jotka eivät ensisijaisesti ole astmalääkkeitä. Alla lueteltu yleisimmät astmalääkkeet

Jauhemaiset inhalaatiolääkkeet (astma)

Hoitavat kortisonilääkkeet Keuhkoputkia avaavat lääkkeet, lyhytvaikutteiset Keuhkoputkia avaavat lääkkeet, pitkävaikutteiset Yhdistelmälääkkeet
Asmanex Bricanyl Formoterol Bufomix
Beclomet Buventol Oxis Innovair
Budesonid Ventoline Serevent Relvar
Flixotide     Salflumix
Pulmicort     Seretide
      Symbicort

Sumutemaiset inhalaatiolääkeet (astma)

Hoitavat kortisonilääkkeet Keuhkoputkia avaavat lääkkeet, lyhytvaikutteiset Antikolinergit  Yhdistelmälääkkeet
Aerobec Airomir Atrovent Flutiform
Alvesco Ventoline Spiriva Innovair
Flixotide     Salmeterol/Fluticason Orion
Fluticason Orion     Seretide

Säännöllisessä käytössä olevalle astmalääkkeelle voi hakea Kelalta alempaa erityiskorvattavuutta. Hakemusta varten tarvitaan hoitavalta lääkäriltä B-lausunto. Hakemuksen Kelaan voi tehdä, kun säännöllinen hoitava lääkitys on ollut käytössä kuuden kuukauden ajan ja astma on varmistettu puhalluskokeilla.

Sivua päivitetty: 17.2.2021