Tupakoinnin lopettamiseen enemmän tukea

10.1.2019

Allergia-, iho- ja astmaliitto on lausunnossaan tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä korostanut muun muassa tupakoinnin lopettamiseen annettavan tuen merkitystä.

Liiton mielestä tupakkalain muutosten lisäksi tarvitaan tukitoimia yksittäiselle tupakoitsijalle, jotta hän pystyisi lopettamaan tupakointinsa.

Vain kolme sadasta onnistuu lopettamaan tupakoinnin kertaluonteisella yrityksellä pelkällä tahdonvoimalla. Liiton näkemyksen mukaan Suomessa ei ole panostettu vielä riittävästi tupakka- tai muita nikotiinituotteita käyttävien henkilöiden riippuvuuden hoitoon.

Tällä hetkellä liiton mukaan tupakoinnin lopettamisen tuki Suomessa on hajanaista, eikä siinä ole huomioitu tupakoivien erilaisia tarpeita. Esimerkiksi raskaana olevan nuoren naisen tai teinipojan tupakasta vieroitus eivät hoidu samoin keinoin.

Tehokas vieroitus edellyttää koko terveydenhuoltoketjun yhteistyötä ja sen tulee olla kiinteä osa jokaisen tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan hoitoa ja hoitosuunnitelmaa ja tupakkavierotuksen saatavuus tulee varmistaa ja laatua kehittää.

Lisäksi liiton mielestä yksilö- ja ryhmätuen ohella digitaalisen tuen tuomat mahdollisuudet ovat tärkeitä. Lisäksi vieroitukseen tulisi saada tukea vaivattomasti, asiantuntevasti ja maksuttomasti.

 

64 lausuntoa

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut yhteensä 64 lausuntoa tupakka- ja nikotiinipolitiikan työryhmän toimenpide-ehdotuksista. Ehdotusten tarkoitus on edistää tupakkalaissa säädettyä tavoitetta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisesta Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Tällöin niitä käyttäisi päivittäin alle 5 prosenttia aikuisista.

Monessa lausunnossa painotettiin, että ehdotetut toimet on asetettava tärkeysjärjestykseen ja että niiden toimeenpanoa pitää seurata ja arvioida. Työryhmän esittämä ajatus tiekartasta tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi sai paljon tukea. Samoin laajaa kannatusta saivat työryhmän ehdotukset toimiksi, joilla tuetaan ihmisiä lopettamaan tupakointi.