Luontoterveyden osaamiskeskuksen ensimmäinen hankeyhteistyö käynnistyy

21.2.2024

Lappeenrannassa ja Lahdessa toimivan LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima Luontolähtöisten palveluiden kehittämishanke (LuoPaKe) on käynnistymässä. Hanke toteutuu yhteistyössä Luontoterveyden osaamiskeskuksen kanssa.

Kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään maaseudun pienyrittäjien ja yrittäjyyden alussa olevien vastavalmistuneiden opiskelijoiden yhteistyötä ja luodaan uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia luontolähtöisille palveluille ja tuotteille. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa toteutuvan hankkeen rahoitus tulee maaseuturahastosta.

Hanke toteutetaan järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja työpajoja sekä välittämällä tietoa verkossa. Luontoterveyden osaamiskeskuksen asiantuntijuudella lisätään yritysten tietoa ja osaamista luonnon hyvinvointivaikutuksista, luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta sekä kestävästä ja vastuullisesta luontomatkailusta. LABin asiantuntijuudella lisätään yritysten palvelumuotoilu-, markkinointi- ja viestintäosaamista sekä vahvistetaan digitaitoja ja verkostoitumista.

Hankkeen päättyessä on kehitetty uusia luontolähtöisiä palveluita ja liiketoimintaa. Tulokset ja uudet palvelutyypit kokoava sähköinen työkirja jää yrityksille käyttöön suunnittelun ja toteuttamisen työkaluksi.

Hanke luo uutta kestävällä tavalla

Hanke kannustaa yrittäjiä kestävään ja luonnon hyvinvoinnin huomioivaan tapaan tuottaa palveluita. Puhdas, ruuhkaton ja monimuotoinen luonto on kaikkien etu ja takaa yritysten, ihmisten ja luonnon elinvoiman. Yritykset huomioivat myös ilmastovaikutukset markkinoinnissaan ja toteutuksessaan.

Luontopalveluiden käyttäjät voivat puolestaan saada omakohtaista kokemusta luonnon tarjoamasta hyvinvoinnista, jonka kautta ymmärrys luonnon merkityksestä ja arvostus sitä kohtaan kasvavat. Luontoon halutaan palata ja kokeilla uudenlaista elämystä tai palvelua.

Lisätietoja:

Luontolähtöisten palveluiden kehittämishanke (LuoPaKe)
LAB-ammattikorkeakoulu
Luontoterveyden osaamiskeskus

   

Sivua päivitetty: 22.2.2024