Muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja sairastamisen kustannuksissa

12.1.2024

Vuodenvaihde toi mukanaan useita muutoksia pitkäaikaissairaille suunnattujen etuuksien ja asiakasmaksujen määrissä sekä palveluiden sisällöissä. Muutoksia on sekä hyvinvointialueiden, Kelan että verottajan palveluissa.

Asiakasmaksut (hyvinvointialueet)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousivat 10 prosenttia. Terveyskeskuksen lääkärikäyntimaksu on enimmillään 23 euroa, ja poliklinikkamaksu 46 euroa. Ainoastaan Helsinki ei peri maksua lääkärillä käynnistä terveyskeskuksessa. Avoterveydenhuollon hoitajakäynnit ovat maksuttomia. Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto on 762 euroa kalenterivuodessa.

Lääkekatto (Kela)

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto nousee 626,94 euroon vuodessa. Vuosiomavastuu on asiakkaan itse maksamien korvattujen lääkekustannusten vuosittainen yläraja, jonka ylittymisen jälkeen asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen. Tällöin jokaisesta korvattavasta valmisteesta täytyy maksaa vain 2,50 euron omavastuu ostoa kohden.  Lisäkorvauksella pyritään siihen, että lääkekustannukset eivät nousisi kohtuuttoman suuriksi.    

Yksityinen terveydenhuolto

Yksityisen terveydenhuollon yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäyntien Kela-korvaukset suurenevat 30 euroon ja etävastanotot 25 euroon. Myös hammaslääkärin tekemän suun perustutkimuksen korvaus suurenee 30 euroon. Psykiatrian vastaanottokäynnistä korvataan 30–40 euroa vastaanoton keston mukaan.

Vammaisetuudet (Kela)

Vammaisetuuksilla tuetaan pitkäaikaissairaan ja vammaisen päivittäistä elämää, opiskelua, työntekoa sekä toimintakyvyn ylläpitämistä. Vammaisetuudet maksetaan kuukausittain edunsaajan tilille. Oikeutus vammaisetuuksiin ei ole ansio- tai tuloriippuvainen. Etuus on myös verovapaa.

Alle 16-vuotiaan vammaistuen, 16 vuotta täyttäneen vammaistuen ja eläkettä saavan hoitotuen määrät ovat tänä vuonna seuraavat:

Vammaistuet

perusvammaistuki 108,89 e/kk
korotettu vammaistuki 254,10 e/kk
ylin vammaistuki 492,71 e/kk

Hoitotuki

perushoitotuki 83,34 e/kk
korotettu hoitotuki 181,56
ylin hoitotuki 383,92 e/kk

Kotitalousvähennys

Kaksi vuotta voimassa ollutta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön perusteella myönnettävää korotettua kotitalousvähennystä jatketaan määräaikaisesti tälle vuodelle. Myönnettävän kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 3 500 euroa. Vähennettävä prosenttiosuus kustannuksista säilyy työkorvausten osalta 60 prosentissa ja palkkojen osalta 30 prosentissa.

Kotitalousvähennys laajenee fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluihin. Tämän vuoden alusta alkaen laillistetun fysioterapeutin antama fysioterapia ja laillistetun toimintaterapeutin antama toimintaterapia oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Myös niistä saa tänä vuonna korotetun kotitalousvähennyksen.  

Muilta osin kotitalousvähennys säilyy ennallaan. Öljylämmityksestä luopumiseen saa edelleen korotettua kotitalousvähennystä vuoteen 2027 saakka. Muut asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöt ovat normaalin kotitalousvähennyksen piirissä. Niiden kohdalla vähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa ja vähennys on 40 prosenttia työkorvauksesta ja 15 prosenttia palkoista.

Sivua päivitetty: 12.1.2024