Mitä tietoa etsit?

Valmistautuminen itsenäiseen omahoitoon

Vastuu omahoidosta on vanhemmilla, mutta lapsi on hyvä ottaa mukaan opettelemaan hoitoa.

On tärkeää panostaa astman hallinnan ohjaukseen varhaisvaiheesta lähtien. Vastuu hoidosta ja sen toteuttamisesta on vanhemmilla, mutta esimerkiksi vanhempien kanssa yhdessä toteutettu lääkehoito on hyvä tapa istuttaa lapselle hyviä omahoitotaidon perusteita.

Lue lisää yhteiskunnan tuista ja palveluista.

Sivua päivitetty: 20.9.2019