Valmistautuminen itsenäiseen omahoitoon

Vastuu omahoidosta on vanhemmilla, mutta lapsi on hyvä ottaa mukaan opettelemaan hoitoa.

On tärkeää panostaa astman hallinnan ohjaukseen varhaisvaiheesta lähtien. Vastuu astma hoidosta ja lääkehoidon toteuttamisesta on vanhemmilla, mutta esimerkiksi vanhempien kanssa yhdessä toteutettu lääkehoito on hyvä tapa opettaa lapselle hyviä omahoitotaidon perusteita.

Lue lisää yhteiskunnan tuista ja palveluista.

Sivua päivitetty: 9.2.2023