Mitä tietoa etsit?

Astman seuranta

Jatkuvaa astmalääkitystä käyttävän lapsen vointia ja kasvua seurataan säännöllisesti lääkärin vastaanotolla.

Seurantakäynneillä seurataan lapsen vointia ja kasvua, mutta myös perheen jaksamista ja pyritään tukemaan koko perhettä. Seurantakäynneillä tavataan usein sekä astmahoitaja että lääkäri. Kouluikäisillä seurannan tukena käytetään myös keuhkojen toimintakokeita. Seurantaväli on yleensä 6–12 kuukautta, tarvittaessa tiuhemminkin riippuen lapsen tilanteesta.

Alle kouluikäisen lapsen seuranta tapahtuu erikoissairaanhoidossa. Kouluikäisen lapsen seuranta siirtyy monesti perusterveydenhuoltoon tai koululääkärin seurantaan.

Kotona on hyvä pitää oirepäiväkirjaa, johon merkitään oireettomat ja oireiset päivät. Oirepäiväkirjaan kannattaa merkitä myös mahdolliset lääkkeen lisäykset. Oirepäiväkirja kannattaa ottaa mukaan aina seurantakäynneille. Vastaanotolla täytetään usein myös lasten astmatesti tai vastaava kysely. Lapsen käytössä olevat lääkkeet ja tilanjatke on hyvä ottaa mukaan, sillä lääkkeenottotekniikka tarkistetaan jokaisella vastaanottokäynnillä.

Sivua päivitetty: 5.5.2022