Kromi(VI)-yhdisteet

Kromi(VI)-yhdisteitä voi esiintyä nahkatekstiileissä, joita käytetään nahan parkitsemiseen. Kromi VI voi saada aikaan allergisen ihoreaktion tai laukaista yliherkkyyden. Ihokosketukseen joutuva nahka ei saa sisältää kromi VI:sta yli 3 mg/kg [1].


Kirjallisuutta:

  1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Kromi Kromi(VI)-yhdisteet nahkatuotteissa. Saatavilla: https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/kemikaalit/kromi-vi-yhdisteet-nahkatuotteissa

Sivua päivitetty: 22.2.2023