Väriaineet

Värit ovat suurin yksittäisten kemikaalien ryhmä, joita käytetään tekstiilien valmistuksessa. Haitallisten väriaineiden käyttöä on rajoitettu EU:ssa.

Tekstiilien väriaineet voivat olla synteettisiä kemikaaleja tai luonnon väriaineita. Värit voidaan luokitella niiden kemiallisen rakenteen tai käyttötarkoituksen mukaan.

Tekstiilien atsoväreihin kuuluu paljon erilaisia väriaineita. Pieni osa atsovärien hajoamistuotteista niin kutsutuista aromaattisista amiineista on syöpävaarallisia. EU:n lainsäädännössä terveydelle haitalliset atsoväriaineet ovat kiellettyjä [1,2]. Niitä voi kuitenkin löytyä EU:n ulkopuolella valmistetuista tekstiileistä.

Dispersiovärit voivat aiheuttaa allergisia ihoreaktioita. Pienen molekyylikokonsa ja rasvaliukoisuutensa vuoksi dispersiovärit läpäisevät ihon helposti. Niitä käytetään tekokuitujen, kuten esimerkiksi polyesterin ja asetaatin värjäykseen [3]. EU:n alueella allergiaa aiheuttavien dispersiovärien käyttö tekstiileissä on kielletty. Myös Öko-Tex 100-standardin tekstiileissä allergisoivat dispersiovärit on kielletty.

Dispersiovärit saattavat aiheuttaa ristiallergiaa tummien hiusvärien ja mustien hennatatuointien PPD:lle allergisille.


Kirjallisuutta:

  1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Tekstiilien, nahkatuotteiden ja jalkineiden kemikaalit. Saatavilla: https://tukes.fi/tekstiilien-nahkatuotteiden-ja-jalkineiden-kemikaalit
  2. Su JC, Horton JJ. Allergic contact dermatitis from azo dyes. Australas J Dermatol. 1998;39(1):48–49.
  3. Malinauskiene L, Bruze M, Ryberg K, et al. Contact allergy from disperse dyes in textiles: a review. Contact Dermatitis. 2013;68(2):65–75.

Sivua päivitetty: 22.2.2023