Mitä tietoa etsit?

VAASA: Allergia- ja Astmayhdistyksen syyskokous 2020

27.11.2020

Pohjanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksessä tapahtuu:

Pohjanmaan Allergia- ja astmayhdistys ry/ Österbottens Allegi- och Astmaföreningen rf
Sääntömääräinen syyskokous 27.11.2020, klo 18.00 / Stadlighöst möte 27.11.2020, klo 18.00:


Kokouksen asiat/Ärenden om mötet
1. öppnande av mötet/ 1. kokouksen avaus
2. val av ordförande, sekreterare och protokollgranskare för mötet och vid behöv två rösträknare/ 2. valitaan
kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet/3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. godkännande av mötets arbetsordning/4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. godkännande av föreningens verksamhetsplan för följande kalenderår/
5. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. fastställande av beloppet på de medlemsavgifter som tas ut för följande kalenderår/
6. määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruus
7. godkännande av föreningens budget för följande kalenderår/
7. hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
8. fastställande av antalet styrelseledamöter/8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
9. val av styrelseordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
enligt avgångsordningen/9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet
erovuoroisuuden mukaan
10. val av verksamhetsgranskare och vice verksamhetsgranskare eller vid behov revisor
och vice revisor/10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tarvittaessa tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja
11. beslut om sättet att sammankalla ett möte /11. päätetään kokouskutsutavasta
12. behandling av övriga ärenden som nämns i möteskallelsen/ 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Nyt on huikea mahdollisuus uusien sääntöjen myötä osallistua kotoa, TEAMS-yhteydellä yhdistyksen kokoukseen.
Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään 25.11.2020 osoitteeseen allergy.wasa@gmail.com, niin saat kokouslinkin. Mikäli haluat tulla
toimistollemme Eisnäsinkadulle, ilmoitathan itsesi mukaan (viim 25.11.2020), jotta voimme noudattaa terveysviranomaisten määräyksiä osallistujista ja turvaväleistä. 
TULETHAN TERVEENÄ PAIKANPÄÄLLE!

Sivua päivitetty: 18.11.2020