Mitä tietoa etsit?

Tietoa EB:stä

EB:n päämuodot ja yleisimmät alamuodot

Epidermolysis Bullosa, EB, on yleisnimitys joukolle perinnöllisiä ihon rakkulasairauksia. EB tekee ihosta hauraan siten että se vaurioituu erittäin helposti esimerkiksi hankauksesta. Ihoon voi syntyä rakkula tai iho voi hiertyä kokonaan pois. EB:n vaikeus vaihtelee paljon EB-tyypin mukaan. Suomessa arvioidaan olevan noin 200 EB-potilasta. EB:n vaikeimpia muotoja sairastavia lapsia syntyy vuosittain Suomessa noin kaksi. Usein EB tulee perheeseen yllätyksenä vauvan syntymän myötä.

EB:ssä on neljä päämuotoa:

 • Epidermolysis Bullosa Simplex (EBS)
 • Junktionaalinen Epidermolysis Bullosa (JEB)
 • Dystrofinen Epidermolysis Bullosa (DEB)
 • Kindlerin syndrooma

 

Epidermolysis Bullosa Simplex (EBS)

EB Simplex -muodossa ihon vaurio muodostuu ihon pintakerrokseen. Tämän vuoksi syntyneet rakulat ja haavaumat paranevat ilman pysyviä vaurioita. Syntyneet rakkulat puhkaistaan ja rakkuloihin kertynyt neste päästetään pois, jotta rakkulat ei kasvaisi suuremmaksi ja tällöin vaurioittaisi ihoa yhä suuremmalta alueelta.

Kuumuus ja hikoilu lisää hankausta ja siten myös lisäävät oireita. Kesä onkin EB vaikeampaa kuin kylmä talvi, syksy tai kevät.

EB Simplexistä erotetaan kolme yleisintä alamuotoa:

 • EBS localized (~60%)
 • EBS Dowling Meara (~25%)
 • EBS other generalized (~15%)

EBS taustalla on tyypillisesti virhe keratiini-5 tai keratiini-14 geenissä. Virhe voidaan tunnistaa verikokeesta tehtävällä geenitestillä. Yleisimmät Simplex muodot ovat vallitsevasti periytyviä, eli lapsella on 50% mahdollisuus periä sairaus vanhemmaltaan.

Muita erittäin harvinaisia EB Simplexin alamuotoja ovat:

 • EBS with mottled pigmentation (EBS-MP)
 • EBS with muscular dystrophy
 • EB with pyloric atresia
 • EB-Ogna
 • Recessive EBS-loc
 • EBS plakophilin-1 deficiency
 • EBS lethal acantholytic

Yksi EB Simplex muodon yksi suurimmista ongelmista on tulehdukset, joiden estämiseen ja hoitoon tuleekin kiinnittää erityistä huomiota.

Simplex muodoissa ei ole havaittu kasvanutta ihosyövän riskiä. 

EBS localized (EBS-loc)

EBS localized on lievin EB Simplex muoto. Aikaisemmin EBS-loc tunnettiin nimellä EBS Weber-Cockayne. Nimensä mukaisesti alatyyppiin on tyypillistä että ihon vauriot ovat keskittyneet lähinnä jalkoihin ja käsiin mutta niitä voi esiintyä myös muualla kehossa. Rakkuloita on vähän ja harvoin syntyessä, mutta lapsen lähtiessä konttaamaan alkaa rakkuloita muodostumaan esim. kämmeniin ja polviin jotka ovat tuolloin suurimmalla rasituksella.

EBS Dowling Meara (EBS-DM)

EBS Dowling Meara on vaikein EB Simplex muodoista. EBS-DM on erittäin vaikea heti syntymän jälkeen, jolloin muotoon liittyy laajoja ihovaurioita. EBS-DM oireet voivat kuitenkin helpottua iän myötä. Ihoon voi syntyä vauriota joka puolelle. Muihin Simplex muotoihin verrattuna EBS-DM:lle on tyypillistä rakkojen muodostuminen ryhmissä. EBS-DM:ään liittyy usein myös kynsivaurioita, ihon paksuuntumista ja milioita. Mikäli EBS-DM vauvan syntymä tietetään etukäteen, voi keisarinleikkaus auttaa välttämään synnytyksestä mahdollisesti aiheutuvia vaurioita. 

EBS other generalized (EBS gen-nonDM)

EBS other generalized (vanhalta nimeltään EBS Koebner) -muodossa ihon vaurioita syntyy EBS-DM:n tapaan kaikkialle ihoon, mutta kädet ja jalat ovat tyypillisesti suurimmalla rasituksella, joten niissä ihon vaurioita myös esiintyy eniten. EBS gen-nonDM on tyypillisesti vaikeampi kuin EBS-loc, mutta usein helpompi kuin EBS-DM. Tässä muodossa ihon vaurioita esiintyy tyypillisesti jo syntymässä ja siitä eteenpäin. Myös EBS gen-nonDM muodossa voi esiintyä EBS-DM:n tapaan kynsivaurioita, ihon paksuuntumista ja milioita.

 

Junktionaalinen Epidermolysis Bullosa (JEB)

EB Simplexiin verrattuna junktionaalisessa EB:ssä ihon vaurioita syntyy vieläkin herkemmin. Vauriot ovat syvemmällä ihossa lamina lucida -kerroksessa. Ihon lisäksi rakkuloita ja haavaumia syntyy paljon myös limakalvoille ja ruokatorveen esimerkiksi karkean ruoan seurauksena. Junktionaalisessa EB:ssä virhe on yleensä laminiini LAMA3, LAMB3 tai LAMC2 tai kollageeni COL17A1 geeneissä. Junktioaaliseen EB:hen liitetään kohonnut ihosyövän riski. Junktionalisen EB:n päämuodot ovat peittyvästi periytyviä, joten JEB tulee usein perheeseen yllätyksenä vanhempien ollessa tietämättään oireettomia kantajia. On arvioitu että yli joka viides sadas ihminen on tietämättään junktionaalisen EB:n oireeton kantaja.

Tyypillisiä oireita JEB:ssä on:

 • Ihon erittäin herkkä vaurioituminen
 • Ihon puuttuminen
 • Miliat
 • Kynsivauriot
 • Hiuspohjan vauriot
 • Arpeutuminen
 • Hampaiden vauriot
 • Ruokatorven vauriot

Jukntionaalisen EB:n päämuodot ovat:

 • Non-Herliz JEB (NH-JEB)
 • Herlitz JEB (H-JEB)

Non-Herlitz JEB (NH-JEB)

Non-Herlitz junktionaalinen EB on vaikea EB:n muoto, mutta helpompi kuin H-JEB. NH-JEB:n vaikeus voi myös vaihdella paikallisesta lähinnä käsiin, jalkoihin, polviin ja kyynärpäihin keskittyneestä helposta muodosta vaikeaan laajalle levinneeseen muotoon.

Mikäli NH-JEB lapsen syntymä tiedetään ennakolta suositellaan yleensä keisarinleikkausta synnytyksen aiheuttamien vaurioiden vähentämiseksi.

Herlitz JEB (H-JEB)

Herlitz JEB on kaikista vaikein EB:n muoto. Rakkuloita on erittäin paljon ja iho on erittäin herkkä ja vaurioituu jopa ilman mitään ilmeistä rasitusta. Iho voi puuttua ja lähteä pois usein erittäin laajoilta alueilta. Ihon laajat vauriot johtavat usein suureen veren ja nesteen hukkaan. Vaurioita esiintyy myös suussa, hampaissa, korvissa, nenässä ja ruokatorvessa. Näiden seurauksena esiintyy usein myös kasvun hidastumista aliravitsemuksesta johtuen, anemiaa, tulehduksia, ihosyöpää ja nestetasapainon häiriöitä. Usein lapset joilla on Herlitz Junktionaalinen EB eivät selviä ensimmäisestä elinvuodesta.

Maailmalla on käynnissä ensimmäisiä erilaisia geeniterapiahoitoja kaikista vaikeimpien EB muotojen kuten H-JEB:n parantamiseksi, mutta hoidot ovat vielä kokeellisia, epävarmoja, rankkoja ja voivat jopa lyhentää eliniän odotetta.

 

Dystrofinen Epidermolysis Bullosa (DEB)

Dystrofisessa Epidermolysis Bullosassa vauriot syntyvät syvälle ihoon lamina densa kerroksen alapuolelle. Dystrofisen EB:n aiheuttaa virheet kollageeni 7 geenissä. On arvioitu että yli joka neljässadas ihminen on tietämättään peittyvästi periytyvän dystrofisen EB:n oireeton kantaja.

Dystrofisen EB:n päämuodot ovat:

 • Recessive severe generalized DEB (RDEB-sev gen)
 • Recessive generalized other DEB (RDEB-O)
 • Dominant DEB (DDEB)

Recessive severe generalized DEB (RDEB-sev gen)

Erittäin vaikea peittyvästi periytyvä dystrofinen EB muoto jossa rakkulat ja ihon vauriot ovat näkyvissä jo syntymässä tai pian sen jälkeen. Aikaisemmin RDEB-sev gen -muotoa kutsuttiin nimellä DEB Hallopeau-Siemens. Muodossa rakkuloita voi olla olla kaikkialla kehossa ja ruokatorvessa. Rakkuloita ja ihon vaurioita syntyy erittäin helposti. Koska ihon vauriot ovat syvällä ihossa syntyy vaurioihin arpikudosta, joka kasvaessaan saa esim. sormet kasvamaan kiinni toisiinsa. Ruokatorvessa arpeutumisesta johtuva ahtautuminen vaikeuttaa syömistä. Vaurioita on JEB:n tapaan myös hampaissa. DEB:n erityispiireenä on tyypilliset silmien vauriot. RDEB-sev gen -muodossa lisäksi ihosyövän riski on merkittävä ja ihon vaurioita pitääkin tarkkailla säännöllisesti ja reagoida poikkeamiin välittömästi. RDEB-sev gen -muoto periytyy peittyvästi.

Recessive generalized other DEB (RDEB-O)

RDEB-O on lievempi dystrofisen EB:n muoto jossa rakkoja muodostuu pääasiassa käsiin, jalkoihin, polviin ja kyynärpäihin. Kynsien vauriot liittyvät myös RDEB-O -muotoon. Vakavaa arpeutumista ei tyypillisesti esiinny. RDEB-O periytyy peittyvästi. Aikaisemmin RDEB-O -muotoa kutsuttiin nimellä RDEB non-Hallopeau-Siemens.

Muita tunnettuja resessiivisen DEB:n alamuotoja ovat:

 • RDEB inversa (RDEB-I)
 • RDEB pretibial (RDEB-Pt)
 • RDEB pruriginosa (RDEB-Pr)
 • RDEB centripitalis (RDEB-Ce)
 • RDEB bullous dermolysis of the newborn (RDEB-BDN)

Dominant DEB (DDEB)

DDEB on vallitsevasti periytyvä helpompi DEB muoto, jossa rakkuloita muodostuu pääasiassa käsiin, jalkoihin, polviin ja kyynärpäihin. Kaikista helpoimmissa DDEB muodoissa paksut kynnet voivat olla jopa ainoa tunnusomainen piirre.

Muita tunnettuja DDEB alamuotoja ovat:

 • DDEB acral (DDEB-ac)
 • DDEB pretibial (DDEB-Pt)
 • DDEB pruriginosa (DDEB-PR)
 • DDEB nails only (DDEB-na)
 • DDEB bullous dermolysis of the newborn (DDEB BDN)

 

Kindlerin syndrooma

Kindlerin sndrooma on uusin erilliseksi EB:n päämuodoksi tunnistettu erittäin harvinainen sairaus. Kindlerin syndrooman vuoksi iho on hauras. Rakkuloita muodostuu nuoressa iässä. Myös Kindlerin syndroomaan liittyy kynsivaurioita. Iho on lisäksi valoherkkä. Kindlerin syndrooma johtuu virheestä kindlin-1 geenissä. Kindlerin syndrooma periytyy peittyvästi. Maailmassa on tunnistettu ensimmäisen löydetyn tapauksen (vuonna 1954) jälkeen vain alle sata tapausta.

 

Oppaita ja lukemista

Lue lisää EB:stä EB-oppaasta

 

Jussi Lindevall: EB - Ei mikään kansantauti - kolumnikokoelma

 

EB vauvan hoito- ja käsittelyohjeita

 

Life with Epidermolysis Bullosa (EB): Etiology, Diagnosis, Multidisciplinary Care and Therapy

Sivua päivitetty: 1.3.2017