Astma ja elintavat

Miten elintavoilla voi vaikutta astman pysymiseen kurissa?