Lelut

Lelut sisältävät erilaisia kemikaaleja, jotka eivät saa kuitenkaan vaarantaa lasten terveyttä.

Leluissa käytettävien kemikaalien käyttöön liittyy rajoituksia ja kieltoja. Leluille on oma lainsäädäntö ja standardit. Leluissa ei saa käyttää esimerkiksi tiettyjä allergisoivia hajusteita tai tiettyjä muovinpehmentimiä eli ftalaatteja, karsinogeenisiä, mutageenisiä ja lisääntymiselle vaarallisia aineita eli CMR-aineita eikä N-nitrosoamiineja ja N-nitrosoituvia aineita. Lapset laittavat leluja helposti suuhunsa, jota kautta altistus kemikaaleille tapahtuu.

Vanhojen lelujen hankinnoissa kannattaa olla tarkkana, sillä ne voivat sisältää sellaisia kemikaaleja, joita nykyään ei enää sallita. Nykyään kiellettyjä ftalaatteja voi esiintyä vanhoissa pehmeissä muovileluissa, kuten nukeissa tai lelujen pehmeissä muoviosissa. Vanhoissa puuleluissa taas voi olla käytetty maaleja, jotka sisältävät kemikaaleja, joita ei nykyään enää sallita. Tällöin on kiinnitettävä huomiota siihen, että lelut eivät päädy lasten suuhun.

Valmistaja vastaa lelun turvallisuudesta. Suomessa lelujen turvallisuutta valvotaan pistokokein viranomaisten, Tukesin ja Tullin toimesta. 

Lue lisää leluista Tukesin sivuilta.

Sivua päivitetty: 22.2.2024