"Voimakkaat hajut häiritsevät" - Allergia- ja astmaliitto yhteistyökumppanina opinnäytetyössä

20.10.2016

Tuoksut puhuttavat puolijulkisissa tiloissa, selviää opinnäytetyöstä, jonka yhteistyökumppanina Allergia- ja astmaliitto on toiminut vuonna 2016.

Laurea -ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opiskelija Aamu Kallion opinnäytetyö käsittelee suhtautumista tuoksuihin puolijulkisissa organisaatioissa. Työ julkaistaan loppuvuoden aikana.

Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena. Kysely lähetettiin noin 150 teatteriin, kaupunkiin ja liikuntakeskukseen ympäri Suomea. Vastaajista enemmistö oli kiinnostunut huomioimaan tuoksuyliherkät tiloissaan ja levittämään tietoa tuoksuyliherkkyydestä.

Opinnäytetyön mukaan tuoksut ovat olleet tavalla tai toisella esillä kyselyn vastaajayhteisöissä. Yhteisöt kertoivat saaneensa asiakkailta palautetta tuoksujen käytöstä, ja toiveita tuoksuyliherkkien huomioimisesta tavalla tai toisella.

”Voimakkaat hajut häiritsevät … On saatu kiitosta, kun on laitettu opaste hajusteiden välttämisestä.”

”Positiivista palautetta on tullut tuoksuttomasta pukutilasta samoin kuin pisteitä tuoksullisesta pukutilasta”


Allergia- ja astmaliitto järjestää Tuoksuton viikko -kampanjan 31.10.-13.11.

www.tuoksutonviikko.fi
Tuoksuton viikko Facebookissa 
#tuoksuton
#tuoksutonviikko

 

Sivua päivitetty: 20.10.2016