Tupakkalain muuttaminen etenee: Uudistusta on käsitelty valiokunnissa

4.3.2022

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut mietintönsä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta. Valiokunta on tehnyt hallituksen esitykseen tarkentavia muutosehdotuksia. Tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikärajan nostamista selvitetään sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä.

Tupakkalain muutosta on käsitelty sosiaali- ja terveysvaliokunnan lisäksi talous- ja perustusvaliokunnissa. Seuraavaksi lakimuutosta käsitellään eduskunnan täysistunnossa.

Hallituksen esityksen uudistuksia olisi, että Suomessa otettaisiin käyttöön tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistaminen. Tuotteiden pakkaukset eivät saisi erottua toisistaan ja tupakka-askeista poistuisivat muun muassa bränditunnukset ja logot.

Myös tunnusomaisten tuoksujen ja makujen käyttökielto tupakkatuotteissa laajentuisi sekä tupakointi leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla kiellettäisiin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että tupakointikielto yleisillä uimarannoilla olisi voimassa toukokuun alusta syyskuun loppuun.

– Allergia-, iho- ja astmaliitto pitää tupakkalain muuttamista erittäin tarpeellisena ja olemme tyytyväisiä tupakkalain hyvään valmisteluun. Liitto kantaa erityistä huolta lasten ja nuorten altistumisesta tupakoinnille tai nikotiinituotteille. Lakimuutos ottaa kantaa päiväkotien, esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa sekä leikkikentillä tupakoinnin ja savuttomien tupakkatuotteiden käyttämisen kieltämiseen. Pidämme tärkeänä, että laki ottaisi kantaa myös perhepäivähoidossa tapahtuvaan tupakointiin, kertoo hallintopäällikkö Sirpa Pajunen.

Tupakkalain kehittäminen jatkuu työryhmätyönä

Allergia-, iho- ja astmaliitto esitti sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että tupakkatuotteiden ostoikäraja ja hallussapidon ikäraja nostettaisiin nykyisestä 18 vuodesta 20 vuoteen. Lisäksi liitto esitti, että tupakkalaissa muun muassa helpotettaisiin tupakoinnin kieltämistä taloyhtiöissä.

Sosiaali- terveysvaliokunta toteaa mietinnössään, että ikärajojen korottamista ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä. Asia vaatii jatkoselvittämistä, joten sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on muun muassa selvittää tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinia sisältävien tupakan vastikkeiden ostoikärajan nostoa 18 ikävuodesta sekä tehdä tähän liittyen ehdotukset.

Työryhmän tehtävänä on myös selvittää asuntoyhteisöjen savuttomuuden ja sääntelyn nykytilanne sekä tehdä ehdotuksia lakimuutoksiksi ja muiksi toimenpiteiksi asuntoyhteisöjen savuttomuuden parantamiseksi.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Paula Hellemaa, puh. 041 513 0224, etunimi.sukunimi@allergia.fi
Hallintopäällikkö Sirpa Pajunen, puh. 050 408 7335, etunimi.sukunimi@allergia.fi

Lue myös:

Tiedote 23.11.2022 Tupakka- ja nikotiinituotteille olisi säädettävä 20 vuoden ostoikäraja

Sivua päivitetty: 4.3.2022