Allergiaohjelman väestöviestintä: Suomalaisten allergia-asenteet parantuneet

2.6.2015

Allergiat koskettavat jo lähes paria miljoonaa suomalaista. Heistä joka viides joutuu ottamaan allergian huomioon ympärivuotisesti. Enemmistön elämää ne kuitenkin rajoittavat vain vähän tai enintään kausiluonteisesti.

Tiedot käyvät ilmi Kansallisen allergiaohjelman väestöviestintähankkeen kyselystä, jossa selvitettiin allergiaa sairastavien toimintaa ja asenteita. TNS Gallupin toteuttamaan tutkimukseen vastasi huhtikuussa yli tuhat allergista suomalaista tai heidän perheenjäsentään.

– Allergioilla on suuri vaikutus ihmisten ulkoiluun ja liikkumiseen, syömiseen tai ruoan hankintaan sekä lemmikkieläinten pitoon. Melkein joka neljäs joutuu ottamaan allergian huomioon sosiaalisessa kanssakäymisessään, toteaa projektipäällikkö Kimmo Saarinen Allergia- ja astmaliitosta.

Luonnon suojamerkitys ymmärretty
Puolivälissä olevan Allergiaohjelman (2008–2018) sanomat on omaksuttu hyvin. Vastaajat uskoivat monipuolisen ravinnon, bakteereiden ja mikrobien sekä säännöllisen luonnossa tapahtuvan liikunnan suojaavan parhaiten allergioilta.

– Jo neljä vuotta sitten tehdystä vastaavasta kyselystä nousi eniten väittämä ”Allerginen saa terveyttä luonnosta”. Tämä kertoo väestölle suunnattujen uusien allergiaviestien menneen mukavasti perille, iloitsee Saarinen.

Kannatusta oli vahvistanut myös ”älä vältä allergian aiheuttajia turhaan”. Kuitenkin allergisoivien ruoka-aineiden välttämisen ajateltiin edelleen johtavan suotuisaan tulokseen. Allergioita ei kuitenkaan voi ehkäistä jättämällä ruokavaliosta ruoka-aineita varmuuden vuoksi.

Kyselyn perusteella Allergiaohjelman suosittelemaan siedätyshoitoon suhtaudutaan nyt myönteisemmin. Allergisten mielestä oireiden hoidosta olisi syytä siirtyä selvemmin allergioiden ennaltaehkäisyyn.

Allergiaohjelmalla uutta suuntaa
Nyt jo viiden vuoden ajan Allergia- ja Astmaliiton, Hengitysliiton ja Iholiiton yhteinen väestöviestintähanke on tiedottanut suomalaisille perheille allergian nykyisistä hoitomuodoista ja -suosituksista. Hankkeen pääkanava on www.allergiaterveys.fi.

Hankkeen taustalla on Kansallinen allergiaohjelma, jonka tavoitteena on vähentää allergioita, lisätä suomalaisten sietokykyä, saada vakavat allergia- ja astmaoireet hoidettua ajoissa sekä yhtenäistää allergian hoitokäytäntöjä.

Sivua päivitetty: 2.6.2015