STEA saattanut päätökseen Allergia-, iho- ja astmaliiton 2017 ja 2019 tarkastukset

8.11.2023

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on saattanut päätökseen Allergia-, iho- ja astmaliitolle myönnettyjen avustusten osittaisen takaisinperinnän koskien vuosia 2017 ja 2019. Tarkastukset olivat osana vuonna 2020 tehtyä laillisuustarkastusta koskien vuotta 2018. STEA:n antamassa lopullisessa tarkastuskertomuksessa on huomioitu liiton jättämä vastine.

Allergia-, iho- ja Astmaliitto ry on tehnyt hallituksen johdolla mittavia muutostöitä uudistaen liiton hallinnon ja rakenteet vuodesta 2020 lähtien. STEA teki liittoon viimeisimmän selvityskäynnin 18.11.2022 ja totesi liiton tekemät kustannusvaikutteiset sopeuttamis- ja muutostyöt vaikuttaviksi. STEA totesi myös liiton tehneen yleishyödyllisessä toiminnassa merkittäviä sopeuttamistoimia, jotka ovat kohdistuneet muun muassa työntekijöiden määrään, henkilöstökuluihin, taloushallintoon ja sen järjestämisestä aiheutuviin kuluihin sekä ICT- ja muihin kuluihin. Nykyinen toiminta todettiin olevan avustettavan yleishyödyllisen järjestötoiminnan mukaista.

Liitto sai ennen muutostöitä talvella 2020 STM:n avustuksien osittaisen takaisinperintäpäätöksen vuodelta 2018, koska oli STEA:n tarkastuskertomuksen mukaan toiminut valtionavustuslain ja avustusehtojen vastaisesti. Liiton hallitus jätti päätöksestä STM:lle oikaisuvaatimuksen, joka ministeriössä kumottiin, minkä jälkeen hallitus jatkoi prosessia hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi liiton valituksen 27.6.2022.

Vuoden 2017 ja 2019 STEA:n tarkastuskertomus on samansuuntainen vuoden 2018 kanssa. Vuoden 2019 osalta tarkastuskertomuksessa todetaan, että yksityiskohtainen tarkastaminen vain samojen, jo vuosien 2017 ja 2018 esiteltyjen havaintojen toteamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista. Vuoden 2017 yleisavustuksen takaisinperintä on 50 % eli puolet maksetusta yleisavustusta, yhteensä 436 000 euroa ja vastaavasti vuoden 2019 osalta 50 %, yhteensä 649 000 euroa. Lisäksi maksettavaksi tulee korot.

Liiton hallituksella oli osin eriävä näkemys vuosien 2017 ja 2019 takaisinperinnän kohtuullisuudesta ja jätti alustavaan tarkastuskertomukseen vastineen. Koska vuoden 2018 takaisinperintää koskeva päätös ja valitus on käsitelty jo hallinto-oikeudessa, ei liiton hallitus katso jatkoprosessoinnilla olevan menestysmahdollisuuksia aiemman hallinto-oikeuden tulkinnan johdosta, eikä lähde jatkoprosessoimaan vuosien 2017 ja 2019 koskevaa takaisinperintäpäätöstä.

”On huojentavaa, että pitkän odottamisen jälkeen selvitystyö on saatu päätökseen. Liiton rakenteet on kokonaisuudessaan tarkasteltu kriittisesti ja uudistettu kivijalkaa myöden. Tämä tarkoittaa myös sitä, että liitto pystyy selviytymään takaisinperinnästä. Voimme keskittyä levollisesti siihen, mikä on tärkeintä. Tärkeintä liiton toiminnassa on varsinainen toiminta ja ihmiset, joita varten liitto on olemassa. Siihen me keskitymme”, toteaa liiton toiminnanjohtaja Paula Hellemaa.

Lisätietoja:

Paula Hellemaa,

Toiminnanjohtaja

puh. 041 513 0224

paula.hellemaa@allergia.fi

Sivua päivitetty: 9.11.2023