Mitä tietoa etsit?

Allergia- ja astmaliitto mukana Kuntoutussäätiön johtamassa Liikunta ja osallisuus -hankkeessa

8.1.2016

Kuntoutussäätiön johtama Liikunta ja osallisuus -hanke laajenee Poriin ja Vaasaan.

Kuntoutussäätiön Liikunta ja osallisuus -hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2015–2017. Hankkeen tavoitteena on kehittää osallisuuden näkökulmaa osana järjestöjen erityisryhmille tarjoamia liikunta- ja muita vapaa-ajan toimintoja. Osallisuudella tarkoitetaan yleisimmin kuulumista johonkin yhteisöön ja sen tavoitteita ovat mm. osallistumisen, elämänhallinnan ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen.

Kuntoutussäätiö toimii hankkeen verkostotyön johtajana ja vetää hanketulokset yhteen. Allergia- ja Astmaliitto ry sekä Neuroliitto ry (ent. MS-liitto ry) toimivat hankkeessa alueellisen koordinaation yhteistyöjärjestöinä. Hankkeeseen osallistuu lisäksi alueiden liikunta-, sosiaali- ja terveysalan sekä vapaa-ajan järjestöjä, joiden intressi liittyy paikallisesti valittuun erityisryhmään. Kokonaisuuden täydentävät muut alueellisesti valitut kuntien sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimet sekä liikunta- ja urheilujärjestöt. 

Alueellinen kehittämistyö käynnistettiin Mikkelissä ja Seinäjoella heti hankkeen alussa yhteistyöverkostojen kokoamisella ja tilanteen kartoituksella. Joulukuun alussa järjestettiin ensimmäiset työpajat, joissa esiteltiin muun muassa alueella toteutettujen kyselyjen ja jäsenraatien tuloksia sekä soveltavan liikunnan ja osallisuuden edistämisen hyviä käytäntöjä. Lisäksi pohdittiin osallistumisen edellytyksiä ja sitä, miten alueen liikunta- ja vapaa-ajan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä voitaisiin konkreettisesti edistää.

Liikunta ja osallisuus -hanke laajenee helmikuussa 2016 vielä kahdelle uudelle alueelle: Poriin ja Vaasaan. Tammikuussa hankehenkilöstö aloittaa tilannekartoitusten tekemisen ja yhteistyöverkostojen tietojen kokoamisen. Ensimmäiset yhteistyötapaamiset Porissa ja Vaasassa järjestetään helmikuussa.

Hankkeen etenemistä voi seurata Liikunta ja osallisuus -hankkeen verkkosivuilla:
www.kuntoutussaatio.fi/liikuntajaosallisuus


Lisätiedot

Kuntoutussäätiö:

Projektikoordinaattori Mari Ruuth
p. 044 781 3181
mari.ruuth@kuntoutussaatio.fi

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma
p. 044 781 3096
mika.ala-kauhaluoma@kuntoutussaatio.fi

Allergia- ja Astmaliitto ry:

Liikuntasihteeri Tommi Yläkangas
p. 040 179 0137
tommi.ylakangas@allergia.fi

Neuroliitto ry:

Erikoissuunnittelija Riitta Samstén
p. 0400 828 536
riitta.samsten@neuroliitto.fi

 

Sivua päivitetty: 8.1.2016