Allergia-, iho- ja astmasäätiön apurahaa myönnettiin kahdeksalle hakijalle

21.11.2023

Allergia-, iho- ja astmasäätiön hallitus on päättänyt jakaa kokonaan säätiön vuoden 2023 budjettiin varatun 16 000 euron apurahan. Se jaetaan kahdeksan hakijan kesken.

Tänä vuonna apurahoja myönnettiin ensisijaisesti tieteellisiin tutkimuksiin, jotka parantavat astmaa, allergisia sairauksia ja ihosairauksia koskevaa tietämystä ja edistävät näiden sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

Apurahan sai kuusi väitöskirjan tekijää, joiden tutkimusten aiheina on muun muassa aikuisiän astmadiagnoosin saaneiden seurannan toteutuminen, elinympäristön rooli suolistomikrobiston kehittymisessä varhaislapsuudesta teini-ikään sekä äidin mielenterveyden yhteys lapsen astmaan. Apuraha myönnettiin Tanzeela Hanifille, Eetu Kanervalle, Marjut Koskelolle, Aada Murtomäelle, Minka Ovaskalle ja Jaana Takalalle.

Väitöstutkimusten lisäksi apurahaa myönnettiin Luontoterveys osaamiskeskuksen kehittämiseen ja Kansallisen luontoterveysohjelman laatimiseen sekä Adjuvantti ry:lle animoidun opetusvideon tuottamiseen astmasta, sen patofysiologiasta, diagnosoinnista ja hoidosta. Adjuvantti on lääkäreistä ja lääketieteen opiskelijoista koostuva, opetusta tehostava, luova yhteisö.

Apurahahakemuksia saapui säätiölle 11. Seuraava apurahan haku käynnistyy keväällä 2024.

Allergiasäätiön sääntöjen mukaan säätiö voi tukea tutkimus-, tutkijakoulutus-, tiedotus- ja valitustyötä sekä julkaisutoimintaa taloudellisesti sekä jakaa tutkimus- ja tutkijakoulutus- ja matka-apurahoja sekä tunnustuspalkintoja. Apurahoja myönnetään vuosittain enintään Allergiasäätiön talousarvioon budjetoitu määrä.

Lisätietoja:

Allergia-, iho- ja astmasäätiö

Sivua päivitetty: 21.11.2023